Kontakt

"Forum Pedagogiczne"

ul. Wóycickiego 1/3, budynek 15

01-938 Warszawa

Polska

e-mail: forumpedagogiczne@uksw.edu.pl


Główna osoba do kontaktu

Marcin Klimski
Instytut Pedagogiki

Wsparcie techniczne

Libcom
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP