NUMER TEMATYCZNY FORUM PEDAGOGICZNEGO (1/2024)

2023-01-31

Zapraszamy do przesyłania artykułów do działu tematycznego nr 1/2024 "Forum Pedagogicznego"

Religia, religijność i duchowość jako determinanty zdrowia w pedagogice społecznej

Materiały do tego numeru będą przyjmowane do 31 lipca 2023 roku.

Autorów zainteresowanych publikacją prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi poniżej i przesyłanie artykułów za pośrednictwem systemu:

 https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/login

Redaktorzy numeru tematycznego

dr Sebastian Skalski-Bednarz (UKSW)

dr hab. Karol Konaszewski, prof. UwB

dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW

Czytaj więcej

NUMER TEMATYCZNY FORUM PEDAGOGICZNEGO (2/2023)

2023-01-23

Zapraszamy do przesyłania artykułów do działu tematycznego nr 2/2023 "Forum Pedagogicznego"

WYCHOWANIE DO POKOJU. MIĘDZY TRADYCJĄ, PONOWOCZESNOŚCIĄ A NOWYMI WYZWANIAMI

Materiały do tego numeru będą przyjmowane do 31 maja 2023 roku. Do pozostałych działów przyjmujemy teksty o innej tematyce.

Autorów zainteresowanych publikacją prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi poniżej i przesyłanie artykułów za pośrednictwem systemu: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/login

Redaktorzy numeru tematycznego

prof. dr hab. Jarosław Michalski (UKSW)
dr Monika Wolińska (AP)
dr Martyna Czarnecka (UKSW)

Czytaj więcej

Numer 1/2023 Forum Pedagogicznego

2022-01-27

Szanowni Państwo!

Dział tematyczny numeru wiosennego (1/2023) Forum Pedagogicznego, będzie poświęcony Komunikacji ucznia ze spektrum autyzmu.

Jego redaktorem będzie prof. dr hab. Jacek Błeszyński.

W celu przybliżenia problematyki Pan Profesor napisał:

Propozycja publikacji jest adresowana do logopedów, terapeutów, pedagogów (szczególnie specjalnych), nauczycieli, psychologów, jak również studentów (w szczególności doktorantów). Jej celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z postępowaniem z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dokonujące się zmiany w systemie edukacji, otwarcie się szkół masowych na problemy komunikacyjne uczniów wiążą się z koniecznością poszukiwania dróg wsparcia ich rozwoju poprzez podnoszenie naszych kwalifikacji i kompetencji komunikacyjnych.

Do pozostałych działów przyjmujemy także teksty o innej tematyce.

                                                                                                                                                           Redaktor Naczelny i Redakcja FP

Czytaj więcej

Numer 2/2022 Forum Pedagogicznego

2022-01-27

Szanowni Państwo!

Dział tematyczny numeru jesiennego (2/2022) Forum Pedagogicznego, będzie poświęcony Pedagogice lasu. Jego redaktorami będą dr Marcin Klimski i dr Michał Paluch.

Zasadniczym celem tego projektu jest poszerzenie interdyscyplinarnych ujęć, teoretycznych i praktycznych implikacji rozwijającej się w Polsce pedagogiki lasu.  

Propozycja adresowana jest do przedstawicieli nauk społecznych, humanistycznych, przyrodniczych oraz praktyków.

Materiały do tego numeru są przyjmowane do 31 marca 2022 roku. Wielkość artykułu maksymalnie 35 tys. znaków.

Do pozostałych działów przyjmujemy teksty o innej tematyce.

                                                                                                                            Redaktor Naczelny i Redakcja FP

Czytaj więcej

70 pkt. dla "Forum Pedagogicznego"

2021-12-02

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Edukacji i Nauki "Forum Pedagogiczne" uzyskało 70 pkt. (pozycja 30090). Dziękujemy wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem i pracą przyczynili się do tego sukcesu.

Redakcja "Forum Pedagogicznego"

 

Czytaj więcej

100 punktów na ICI Journals Master List 2020

2021-10-30

Miło nam poinformować, że w parametryzacji przeprowadzonej przez Index Copernicus International "Forum Pedagogiczne" uzyskało za 2020 rok 100 punktów. Wynik ogłoszono na ICI Journals Master List.

Indeksowanie w ICI Journals Master List 2020

 

 

Czytaj więcej

Numer 1/2022 Forum Pedagogicznego

2021-03-06

Szanowni Państwo, 

w związku z przypadającym w 2022 roku 100-leciem naukowo-badawczego wymiaru pedagogiki specjalnej, wiążącym się z powstaniem Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie pod kierunkiem Marii Grzegorzewskiej, numer 1/2022 Forum Pedagogicznego poświęcony będzie zagadnieniom edukacji, rehabilitacji, wspierania osób z niepełnosprawnościami, kształceniu pedagogów specjalnych, rozwijaniu pedagogiki specjalnej, w aspekcie naukowym – teoretycznym oraz wdrożeniowo-praktycznym.

Zapraszamy autorów do publikacji. Artykuły można zamieszczać poprzez stronę internetową czasopisma https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/fp/index lub przesyłać na adres redakcji: forumpedagogiczne@uksw.edu.pl do końca grudnia 2021 r.

ks. Jan Niewęgłowski, Redakcja oraz Pracownicy Katedry Pedagogiki Specjalnej

Czytaj więcej

Forum Pedagogiczne w nowym wykazie czasopism naukowym

2021-02-15

Informujemy, że w ogłoszonym 9 lutego 2021 r. Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych  „Forum Pedagogiczne” znajduje się na pozycji 30090. Autorzy za opublikowanie artykułu otrzymują 40 punktów.

Czytaj więcej

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do nr 2/2021 Forum Pedagogicznego.

2021-02-15

Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Sejmu RP, który ustanowił rok 2021 „Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego”, numer jesienny Forum Pedagogicznego poświęcimy Jego osobie i nauczaniu.

Artykuły można zamieszczać na „Platformie Forum” lub przesyłać na adres: forumpedagogiczne@uksw.edu.pl  do końca maja br.

Biorąc pod uwagę charakter Forum interpretujmy myśl naszego Patrona w aspekcie społecznym i pedagogicznym.

Ks. Jan Niewęgłowski i Redakcja

Czytaj więcej

100 punktów na ICI Journals Master List za 2019

2020-10-22

W parametryzacji przeprowadzonej przez Index Copernicus International "Forum Pedagogiczne" uzyskało za 2019 rok 100 punktów. Wynik ogłoszono na ICI Journals Master List.

Czytaj więcej

"Forum Pedagogiczne" indeksowane przez międzynarodową bazę EBSCO

2020-07-23

Redakcja bazy EBSCO doceniła treści publikowane w "Forum Pedagogicznym". Od numeru 2/2019 wszystkie artykuły są ideksowane przez tę bazę. Z pewnością rozserzy to zasięg "Forum Pedagogicznego" i ułatwi do niego dostęp.

Czytaj więcej

„Forum Pedagogiczne" na liście czasopism naukowych

2019-09-07

Informujemy, że w ogłoszonym 31.07.2019 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych, „Forum Pedagogiczne” znajduje się na pozycji 27997. Za opublikowanie artykułu PT. Autorzy otrzymują 20 punktów.

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP