100 punktów na ICI Journals Master List za 2019

2020-10-22

W parametryzacji przeprowadzonej przez Index Copernicus International "Forum Pedagogiczne" uzyskało za 2019 rok 100 punktów. Wynik ogłoszono na ICI Journals Master List.

Czytaj więcej

"Forum Pedagogiczne" indeksowane przez międzynarodową bazę EBSCO

2020-07-23

Redakcja bazy EBSCO doceniła treści publikowane w "Forum Pedagogicznym". Od numeru 2/2019 wszystkie artykuły są ideksowane przez tę bazę. Z pewnością rozserzy to zasięg "Forum Pedagogicznego" i ułatwi do niego dostęp.

Czytaj więcej

Numer tematyczny 2021/1

2020-02-20

W roku 2021 pierwszy numer "Forum Pedagogicznego" będzie poświęcony tematowi: "Czasopisma i czasopiśmiennictwo we współczesnej pedagogice polskiej – aktualny stan i perspektywy przyszłości".

Jednym z istotnych wskaźników informujących o kondycji określonej dyscypliny naukowej są czasopisma fachowe i umiejętności czasopiśmiennicze osób uprawiających tę dyscyplinę. Niewątpliwie ma to zastosowanie również do pedagogiki. W tym kontekście rodzi się wiele pytań dotyczących zarówno współczesnego stanu czasopism pedagogicznych i czasopiśmiennictwa pedagogicznego w Polsce, jak i ich perspektyw rozwojowych. Oto niektóre z nich:

  1. Jakie miejsce zajmują czasopisma pedagogiczne w Polsce na tle periodyków z innych dyscyplin/dziedzin nauki?
  2. Kto tworzy współczesny rynek odbiorców czasopism pedagogicznych?
  3. Jakie tendencje dominują w czasopismach pedagogicznych pod wpływem ich parametryzacji?
  4. Jak czasopisma pedagogiczne oddziałują na rozwój pedagogiki?
  5. Jaki obraz polskiej pedagogiki powstaje dzięki czasopismom pedagogicznym?
  6. Jaką rolę odgrywają publikacje w czasopismach pedagogicznych przy parametryzacji jednostek?
  7. Jakie znaczenie ma pisanie artykułów w rozwoju kariery naukowej?
  8. Jakie silne i słabe strony uwidoczniają się w czasopismach pedagogicznych odnośnie umiejętności czasopiśmienniczych ich autorów?
  9. Jak przebiega umiędzynarodowienie polskich czasopism pedagogicznych?
  10. Jakie skutki powoduje presja do publikowania artykułów w języku angielskim?

Zapraszamy do refleksji nad tymi i innymi pytaniami dotyczącymi aktualnego stanu i perspektyw przyszłości czasopism pedagogicznych i czasopiśmiennictwa pedagogicznego w naszym kraju.

Redakcja przyjmuje materiały do 31 grudnia 2020 roku. Prosimy o przesyłanie ich przez platformę „Forum Pedagogicznego”.

Czytaj więcej

„Forum Pedagogiczne" na liście czasopism naukowych

2019-09-07

Informujemy, że w ogłoszonym 31.07.2019 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych, „Forum Pedagogiczne” znajduje się na pozycji 27997. Za opublikowanie artykułu PT. Autorzy otrzymują 20 punktów.

Czytaj więcej

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP