Aktualności

Zapowiedź działu tematycznego w numerze 2 z 2020 roku

 

W numerze 2 z 2020 roku dział tematyczny będzie nosił tytuł: Rodzina i praca.

Termin zgłaszania materiałów mija 31 marca 2020 roku.

Redaktor działu tematycznego: prof. UKSW, dr hab. Barbara Baraniak,  <b.baraniak@uksw.edu.pl>

 
Opublikowane: 2019-09-07
 

Zapowiedź działu tematycznego w numerze 1 z 2020 roku

 

W numerze 1 z 2020 roku dział tematyczny będzie zatytułowany:  Wczesna edukacja dziecka – koncepcje, badania i kierunki rozwoju.

Jego problematyka oscyluje wokół szeroko rozumianych zagadnień związanych z edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną. Zapraszamy Autorów do zgłaszania tekstów dotyczących nowych koncepcji, ustaleń i ram teoretycznych wzbogacających współczesne rozumienie i kierunki badań nad dzieciństwem, wczesną edukacją i jej uwarunkowaniami. Oczekujemy tekstów zawierających rozważania teoretyczne, penetrację literatury oraz wyniki badań jakościowych i ilościowych z następujących obszarów tematycznych:

1. Rozwój dziecka i czynniki związane z jego funkcjonowaniem w środowisku rodzinnym, przedszkolnym i szkolnym w świetle koncepcji człowieka, społeczeństwa i kultury.

2. Nauczyciel dzieci – koncepcje, wyzwania i oczekiwania społeczne – stan obecny i przyszłość.

3. Badania dotyczące dzieciństwa, rodziny i edukacji w dobie nowych technologii, globalizacji, sztucznej inteligencji, zmian klimatycznych.

Termin zgłaszania materiałów mija 31 grudnia 2019 roku.

Redaktor działu tematycznego: dr Ewa Kulawska, <e.kulawska@uksw.edu.pl>

 
Opublikowane: 2019-09-07
 

„Forum Pedagogiczne" na liście czasopism naukowych

 

Informujemy, że w ogłoszonym 31.07.2019 roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych, „Forum Pedagogiczne” znajduje się na pozycji 27997. Za opublikowanie artykułu PT. Autorzy otrzymują 20 punktów.

 
Opublikowane: 2019-09-07
 
1 - 3 z 3 elementów