Recenzenci

Recenzenci

Recenzenci w roku 2020

 • Irena Adamek (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, Polska)
 • Lydia Aframea Dankyi (University of Cape Coast, Ghana)
 • Birutė Autukevičienė (Vytautas Magnus University, Wilno, Litwa)
 • Józefa Bałachowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Jolanta Bonar (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 • Maria Boużyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Martin Brestovanský (Trnava University, Trnawa, Słowacja)
 • Olga Chyżna (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Dragomanova, Kijów, Ukraina)
 • Marzena Dycht (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Dave L. Edyburn (University of Wisconsin, Milwaukee, USA)
 • Ewa Filipiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)
 • Joanna Głodkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Kai Horsthemke (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Niemcy)
 • Martin Kaleja (University of Ostrava, Ostrawa, Czechy)
 • Alina Kalinowska-Iżykowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Małgorzata Karwowska-Struczyk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Bernd Kolleck (Alice Salomon Hochschule, Berlin, Niemcy)
 • Zvonimir Komar (University of Zagreb, Zagreb, Chorwacja)
 • Adamina Korwin-Szymanowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Marta Krasuska-Betiuk (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Kinga Krawiecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Kinga Kuszak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, Polska)
 • Francesco Magni (Università degli Studi, Bergamo, Włochy)
 • Rafał Majzner (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, Polska)
 • Elżbieta Marek (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
 • Anna Odrowąż-Coates (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Agnieszka Olechowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Robert Opora (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 • Roman Ossowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)
 • Monika Parchomiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska)
 • Mária Potočárová (Uniwersytet Komeńskiego, Bratysława, Słowacja)
 • Aneta Rogalska-Marasińska (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 • Aquilino Rodrigues (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lizbona, Portugalia)
 • Belinda Rudinger (Texas A & M University, Commerce, USA)
 • Ewa Skrzetuska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska)
 • Witold Starnawski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Małgorzata Suświłło (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Zuzana Svobodová (University of South Bohemia, Czeskie Budziejowice, Czechy)
 • Zofia Szarota (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Urszula Szuścik (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
 • Żaneta Tempczyk-Nagórka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Hristo Todorov (European Humanities University, Sofia, Bułgaria)
 • Marta Wrońska (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)
 • Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Ewa Żmijewska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)
 • Agnieszka Żyta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Małgorzata Żytko (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)

Recenzenci w roku 2019

 • Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Lydia Aframea Dankyi (University of Cape Coast, Ghana)
 • Birutė Autukevičienė (Vytautas Magnus University, Wilno, Litwa)
 • Małgorzata Banasiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
 • Natalia Bednarska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Józef Binnebesel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
 • Maria Boużyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Martin Brestovanský (Trnava University, Trnawa, Słowacja)
 • Ewa Dybowska (Akademia Ignatianum, Kraków, Polska)
 • Marzena Dycht (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Ewa Filipiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Lyudmyla Gorbunova (National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina)
 • Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Troruń, Polska)
 • Kai Horsthemke (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Niemcy)
 • Monika Humeniuk (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
 • Krzysztof Jakubiak (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 • Wiesław Jamrożek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
 • Martin Kaleja (University of Ostrava, Ostrawa, Czechy)
 • Małgorzata Karwowska-Struczyk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Marlena Kilian (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Marcin Klimski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Leszek Koczanowicz (Uniwersytet SWPS, Wrocław, Polska)
 • Zvonimir Komar (University of Zagreb, Zagreb, Chorwacja)
 • Adamina Korwin-Szymanowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Piotr Krakowiak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 • Marta Krasuska-Betiuk (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Joanna Król (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)
 • Jacek Kulbaka (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Aleksandra Kulpa-Puczyńska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Skaiste Laskiene (Lithuanian University of Health Sciences, Kowno, Litwa)
 • Zbigniew Łepko (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Elżbieta Magiera (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)
 • Francesco Magni (Università degli Studi, Bergamo, Włochy)
 • Maciej Manikowski (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
 • Iwonna Michalska (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 • Grzegorz Michalski (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 • Bogusław Milerski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa, Polska)
 • Kazimierz Misiaszek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Ona Monkevičienė (Vytautas Magnus University, Wilno, Litwa)
 • Agata Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Anna Odrowąż-Coates (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Mirosław Patalon (Akademia Pomorska, Słupsk, Polska)
 • Agnieszka Piskorska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Witold Płotka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Mária Potočárová (Uniwersytet Komeńskiego, Bratysława, Słowacja)
 • Andrej Rajský (Trnava University, Trnawa, Słowacja)
 • Georg Ritzer (Katholische Pädagogische Hochschule, Salzburg, Austria)
 • Isaias Riviera (Corvinus University, Budapeszt, Węgry)
 • Aneta Rogalska-Marasińska (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 • Mariusz Rosik (Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław, Polska)
 • Aniela Różańska (Uniwersytet Śląski, Cieszyn, Polska)
 • Jan Rutkowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • David Rybák (Uniwersytet Karola, Praga, Czechy)
 • Henning Schluss (Uniwersytet Wiedeński, Wiedeń, Austria)
 • Rosalind Scott (University of Dundee, Dundee, Wielka Brytania)
 • Daniel Sobota (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska)
 • Wojciech Maciej Stabryła (Jerusalem School of Theology, Jerozolima, Izrael)
 • Witold Starnawski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Wojciech Starzyński (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska
 • Krassimir Stojanov (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Niemcy)
 • Zuzana Svobodová (University of South Bohemia, Czeskie Budziejowice, Czechy)
 • Urszula Szuścik (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)
 • Hristo Todorov (European Humanities University, Sofia, Bułgaria)
 • Jarosław Wiazowski (Warszawa, Polska)
 • Rafał Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
 • Kalina Wojciechowska (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa, Polska)
 • Marta Wrońska (Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska)
 • Dorota Żołądź-Strzelczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Polska)
 • Agnieszka Żyta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)

Recenzenci w roku 2018

 • Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Birutė Autukevičienė (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Wilno, Litwa)
 • Natalia Bednarska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Bogusław Bieszczad (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Maria Czerepaniak-Walczak (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)
 • Justyna Dobrołowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)
 • Ewa Filipiak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Polska)
 • Donal Fitzpatrick (School of Computing Dublin City University, Irlandia)
 • Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski, Cieszyn, Polska)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Joanna Głodkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Lyudmyla Gorbunova (National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina)
 • Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
 • Kai Horsthemke (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Niemcy)
 • Martin Kaleja (Slezská univerzita v Opavê, Republika Czeska)
 • Jiří Kantor (Univerzita Palackého, Ołomuniec, Republika Czeska)
 • Małgorzata Karwowska-Struczyk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Anna Kieszkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)
 • Marlena Kilian (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Leszek Koczanowicz (Uniwersytet SWPS, Wrocław, Polska)
 • Adamina Korwin-Szymanowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska)
 • Kinga Krawiecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Dariusz Kubinowski (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, Polska)
 • Małgorzata Lewartowska-Zychowicz (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 • Julia Łosiak-Pilch (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Elżbieta Łuczak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Maria Mendel (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 • Ona Monkevičienė (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Wilno, Litwa)
 • Agnieszka Naumiuk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Julita Navaitiene (Lietuvos Edukologijos Universitetas, Wilno, Litwa)
 • Agnieszka Odrowąż-Coates (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Mária Potočárová (Univerzita Komenského/Comenius University, Bratysława, Słowacja)
 • Joanna Rutkowiak (Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska)
 • Jan Rutkowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Henning Schluss (Wiener Universität, Wiedeń, Austria)
 • Paulina Sosnowska (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Krassimir Stojanov (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Niemcy)
 • Anna Walczak (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 • Jarosław Wiazowski (Warszaa, Polska)
 • Katarzyna Wrońska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Agnieszka Żyta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)

Recenzenci w roku 2017

 • Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Jan Bielecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Sławomir Bobowski (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska)
 • Maria M. Boużyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Mariusz Chamarczuk (Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich, Konin, Polska)
 • Helena Ciążela (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Maciej Ciechomski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Marzena Dycht (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Andrea English (University of Edinburgh, Edynburg, Wielka Brytania)
 • Barbara Galas (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Anna H. Gaweł (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)
 • Izabela Gątarek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Rafał Godoń (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Lyudmyla Gorbunova (National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kijów, Ukraina)
 • Dariusz Grządziel (Università Pontificia Salesiana, Rzym, Włochy)
 • Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska)
 • Wanda Kamińska (Warszawa, Polska)
 • Tomáš Kasper (Technická Univerzita, Liberec, Republika Czeska)
 • Anna Kieszkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska)
 • Marta Kotarba-Kańczugowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Pol-ska)
 • Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska)
 • Marta Krasuska-Betiuk (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska) 
 • Kinga Krawiecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Małgorzata Kupisiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Michał Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Marion Mayer (Alice Salomon Hochschule, Berlin, Niemcy)
 • Jarosław Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, Polska)
 • Agnieszka Naumiuk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Krzysztof Niegowski (Wyższa Szkoła Zawodowa, Piła, Polska)
 • Agnieszka Odrowąż-Coates (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Joanna Pękala (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Mária Potočárová (Univerzita Komenského, Bratysława, Słowacja)
 • Sławomir Przybyliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Małgorzata Przybysz-Zaręba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Henning Schluss (Wiener Universität, Wiedeń, Austria)
 • Witold Starnawski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Krassimir Stojanov (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Niemcy)
 • Małgorzata Suświłło (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Bogdan Szczepankowski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Łódź, Polska)
 • Żaneta Tempczyk-Nagórka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Ligia Tuszyńska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Jarosław Wiazowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Kazimierz J. Zabłocki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska)
 • Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Farida Ziatdinova (Baškirskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet, Ufa, Rosja)
 • Agnieszka Żyta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska)
 • Alicja Żywczok (Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska)

Recenzenci w roku 2016

 • Andrzej Bałandynowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce/Polska)
 • Eunika Baron-Polańczyk (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra/Polska)
 • Krystyna Błeszyńska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa/Polska)
 • Maria Boużyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Mariusz Chamarczuk (Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich, Konin/Polska)
 • Danuta Cichy (Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa/Polska)
 • Maciej Ciechomski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Marzena Dycht (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Jaroslava Gajdošíková Zeleiová (Trnavská Univerzita, Trnawa/Słowacja)
 • Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski, Cieszyn/Polska)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Izabela Gątarek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Rafał Godoń (Uniwersytet Warszawski, Warszawa/Polska)
 • Dariusz Grządziel (Università Pontificia Salesiana, Rzym/Włochy)
 • Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń/Polska)
 • Kai Horsthemke (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt/Niemcy)
 • Barbara M. Kałdon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Wanda Kamińska (Warszawa)
 • Anna Kieszkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce/Polska)
 • Marlena Kilian (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Aneta Klementowska (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra/Polska)
 • Swantje Köbsell (Alice Salomon Hochschule für Sozialwesen, Berlin/Niemcy)
 • Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra/Polska)
 • Rafał Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz/Polska)
 • Marta Krasuska-Betiuk (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Kinga Krawiecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Aleksandra Kulpa-Puczyńska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Małgorzata Kupisiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Michał Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Piotr Magier (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin/Polska)
 • Jarosław Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Roman Ossowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz/Polska)
 • Aldona Pobojewska (Uniwersytet Łódzki, Łódź/Polska)
 • Mária Potočárová (Univerzita Komenského, Bratysława/Słowacja)
 • Jan Rutkowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa/Polska)
 • Ryszard Sadowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Grzegorz Sanecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin/Polska)
 • Witold Starnawski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Krassimir Stojanov (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt/Niemcy)
 • Bogdan Szczepankowski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Łódź/Polska)
 • Anna Szudra-Barszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin/Polska)
 • Ewa Teodorowicz-Hellman (Stockhoms Universitet, Sztokholm/Szwecja)
 • Katarzyna Wereszka (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Zdzisław Wołk (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra/Polska)
 • Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn/Polska)
 • Martyna Żelazkowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Teresa Żółkowska (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin/Polska)
 • Agnieszka Żyta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn/Polska)
 •  

Recenzenci w roku 2015

 • Berrin Akman (Hacettepe University, Ankara/Turcja)
 • Krystyna Błeszyńska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa/Polska)
 • Maria Boużyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Mariusz Chamarczuk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Sławomir Chrost (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce/Polska)
 • Venera Deniskina (Institut Obŝestva Slepyh „Reakomp”, Moskwa/Rosja)
 • Marzena Dycht (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Nadezhda Fedchishin (Ternopolskij Gosudarstviennyi Universitet, Ternopol/Ukraina)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Dariusz Grządziel (Università Pontificia Salesiana, Rzym/Włochy)
 • Ekaterina Ivanova (Kostromskoy Oblastnoy Institut Razvitiya Obrazovaniya, Kostroma/Rosja)
 • Piotr Magier (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin/Polska)
 • Hanna Markiewiczowa (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Barbara M. Kałdon (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Wanda Kamińska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Marlena Kilian (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra/Polska)
 • Aleksandra Kulpa-Puczyńska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Małgorzata Kupisiewicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Michał Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa/Polska)
 • Zbigniew Marek SJ (Akademia Ignatianum, Kraków/Polska)
 • Marion Mayer (Alice Salomon Hochschule, Berlin/Niemcy)
 • Aldona Pobojewska (Uniwersytet Łódzki, Łódź/Polska)
 • Mária Potočárová (Univerzita Komenského, Bratysława/Słowacja)
 • Joanna Schiller-Walicka (Polska Akademia Nauk, Warszawa/Polska)
 • Witold Starnawski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Polska)
 • Piotr Stawiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków/Polska)
 • Małgorzata Suświłło (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn/Polska)
 • Ewa Teodorowicz-Hellman (Stockhoms Universitet, Sztokholm/Szwecja)
 • Zdzisław Wołk ((Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra/Polska)
 • Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn/Polska)
 • Agnieszka Żyta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn/Polska)

Recenzenci w roku 2014

 • Almazbek Beishenaliev (Johns Hopkins University, Maryland, USA)
 • Anna Bystrzycka (Republika Czeska)
 • Krystyna Błeszyńska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska)
 • Sławomir Chrost (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
 • Adam Fijałkowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Dariusz Grządziel (Universita Pontificia Salesiana, Rzym, Włochy)
 • Nazila Isgandarova (Wilfrid Laurier University, Waterloo, Kanada)
 • Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
 • Krystyna Ostrowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Witold Starnawski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Piotr Stawiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
 • Anna Szudra-Barszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
 • Zdzisław Wołk (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • Marzenna Zaorska (Uniwersyter Warmińsko-Mazurski, Polska)
 • Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa, Polska)
 • Farida Ziatdinova (Baškirskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet, Ufa, Rosja)

Recenzenci w roku 2013

 • Dorota Bis (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Sławomir Chrost (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
 • Venera Deniskina (Institut Obŝestva Slepyh „Reakomp”, Moskwa, Rosja)
 • Wolfgang Feuerhelm (Katholische Fachhochschule Mainz, Niemcy)
 • Adam Fijałkowski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Barbara Galas (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska)
 • Aleksandra Gralczyk (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
 • Michał Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Maria Niełaczna (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Krystyna Ostrowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Grzegorz Sanecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 • Piotr Stawiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
 • Zdzisław Wołk (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
 • Farida Ziatdinova (Baškirskij Gosudarstvennyj Agrarnyj Universitet, Ufa, Rosja)

Recenzenci w roku 2012

 • Krystyna Błeszyńska (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Polska)
 • Stanisław Chrobak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Adam Fijałkowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Jarosław Gara (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Rafał Godoń (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 • Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
 • Andrzej J. Murzyn (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 • Naděžda Pelcová (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)
 • Monika Pfaller-Rott (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Niemcy)
 • Ewa Pogorzała (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, Polska)
 • Marek Rembierz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 • Eugeniusz Sakowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Piotr Stawiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska)
 • Monika Szpringer (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska)
 • Sławomir Sztobryn (Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska)
 • Anna Szudra-Barszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska)
 • Boris Tuponogov  (Institut Korrekcionnoj Pedagogiki Rossijskoj Akademi Obrazovania, Moskwa, Rosja)

Recenzenci w roku 2011

 • Iryna Kurlak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
 • Stefan M. Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Polska)
 • Bogdan Szczepankowski (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Polska)
 • Bogusław Śliwerski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska)
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP