Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

 1. prof. UKSW dr hab. Dariusz Stępkowski, UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Sekretarz redakcji

 1. dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij, UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Redaktor tematyczny - pedagogika chrześcijańska

 1. prof. UKSW dr hab. Jan Niewęgłowski, UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Redaktor tematyczny - pedagogika społeczna i opiekuńcza

 1. dr Zbigniew Babicki, UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych

Redaktor tematyczny - pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

 1. prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych

Redaktor tematyczny - historia wychowania i dziejów oświaty

 1. prof. UKSW dr hab. Edyta Wolter, UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Redaktor tematyczny - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 1. dr Ewa Kulawska, UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Redaktor tematyczny – pedagogika specjalna

 1. dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij, UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Redaktor tematyczny – edukacja medialna i pedagogika rodziny

 1. dr Beata Krajewska, UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Redaktor statystyczny

Redaktor językowy

 1. dr Jarosław Wiazowski, UKSW, Wydział Nauk Pedagogicznych, Polska

Rada naukowa

 1. prof. UKSW dr hab. Barbara Baraniak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 2. prof. dr hab. Dietrich Benner, Humboldt Universität zu Berlin, Niemcy
 3. prof. UKSW dr hab. Stanisław Chrobak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 4. prof. dr Toshiko Ito, University Mie, Japonia
 5. prof. AI dr hab. Jolanta Karbowniczek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska
 6. prof. dr hab. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 7. prof. dr hab. Blanka Kudláčová, Trnavska Univerzita v Trnave, Trnava, Słowacja
 8. prof. dr hab. Mariya Kultaieva, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Charków, Ukraine
 9. prof. dr hab. Iryna Kurlak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 10. prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
 11. prof. dr hab. Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 12. prof. dr hab. Uto Meier, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy
 13. doc. dr hab. Naděžda Pelcová, Univerzita Karlova v Praze, Praga, Republika Czeska
 14. prof. dr Zhengmei Peng, East China Normal University in Shanghai, Chiny
 15. prof. dr Joaquim Pintassilgo, Universidade de Lisboa, Lizbona, Portugalia
 16. prof. dr hab. Jan Piskurewicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 17. prof. dr Simonetta Polenghi, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Mediolan, Włochy
 18. prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 19. prof. dr hab. Jerzy Stochmiałek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 20. prof. dr Hasan Ünder, Ankara Üniversitesi, Ankara, Turcja