Zespół redakcyjny

Kolegium Redakcyjne

Jan Niewęgłowski, UKSW, Polska (redaktor naczelny)

Andrej Rajský, Uniwersytet Trnawski, Słowacja (zastępca redaktora naczelnego)

Marcin Klimski, UKSW, Polska (sekretarz redakcji)

Agnieszka Klimska, UKSW, Polska (za-ca sekretarza redakcji)

Barbara M. Kałdon, UKSW, Polska

Katarzyna Stankiewicz, UKSW, Polska

Redaktorzy tematyczni

Jan Niewęgłowski, UKSW, Polska (pedagogika chrześcijańska)

Zbigniew Babicki, UKSW, Polska (pedagogika społeczna i opiekuńcza)

Anna Fidelus, UKSW, Polska (pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna)

Edyta Wolter, UKSW, Polska (historia wychowania i dziejów oświaty)

Ewa Kulawska, UKSW, Polska (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

Beata Krajewska, UKSW, Polska (edukacja medialna i pedagogika rodziny)

Emilia Śmiechowska-Petrovskij, UKSW, Polska (pedagogika specjalna)

Jarosław Wiazowski (redaktor językowy)

Bartosz H. Olszewski, UKSW, Polska (redaktor statystyczny)

Rada Naukowa

Dietrich Benner, Humboldt Universität zu Berlin, Niemcy

Stanisław Chrobak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Jarosław Gara, Akademia Pedagogiki Spejcalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Polska

Jarosław Horowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Toshiko Ito, University Mie, Japonia

Jolanta Karbowniczek, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Blanka Kudláčová, Trnavska Univerzita v Trnave, Trnava, Słowacja

Mariya Kultaieva, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Charków, Ukraina

Iryna Kurlak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Janina Kostkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Uto Meier, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy

Naděžda Pelcová, Univerzita Karlova v Praze, Praga, Republika Czeska

Zhengmei Peng, East China Normal University in Shanghai, Chiny

Joaquim Pintassilgo, Universidade de Lisboa, Lizbona, Portugalia

Jan Piskurewicz, Polska Akademia Nauk, Polska

Simonetta Polenghi, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Mediolan, Włochy

Irena Pospiszyl, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Polska

Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Hasan Ünder, Ankara Üniversitesi, Ankara, Turcja

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP