Autor - szczegóły

Babicki, Zbigniew, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

  • Nr 1 (2017) - Artykuły i rozprawy
    Idea wychowania do pokoju w programach pomocowych dzieciom w Afryce
    Abstrakt  PDF
  • Nr 2/1 (2019) - Artykuły i rozprawy
    Wartości społeczne w edukacji dla zrównoważonego rozwoju
    Abstrakt