Twardowski, Andrzej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska


Forum Pedagogiczne Tom 4 Nr 1 (2014) - Artykuły i rozprawy
Nowa koncepcja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami
Abstrakt PDF

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP