Opublikowane: 2023-06-28

Coitus w rzymskim prawie małżeńskim

Andrzej Sacher

Abstrakt

Artykuł zatytułowany „Coitus w rzymskim prawie małżeńskim” poświęcony jest wartości prawnej, jaką prawo rzymskie przypisywało obcowaniu płciowemu między małżonkami – obywatelami rzymskimi. Analizie poddano źródła prawa rzymskiego w za- kresie przyczyny sprawczej zawarcia małżeństwa, wymogi prawne zawarcia małżeństwa rzymskiego ze szczególnym uwzględnieniem wymogu osiągnięcia przez nupturientów określonego wieku. Następnie analizowane jest ustawodawstwo rzymskie, które nakła- dało na obywateli obowiązek zawierania małżeństw i posiadania potomstwa, między innymi w celu realizacji planów demograficznych państwa rzymskiego. Wreszcie wnioski i konkluzja podsumowują ustalenia poczynione w tej kwestii.

Słowa kluczowe:

małżeństwo w prawie rzymskim, definicja małżeństwa, konsensualizm, akt

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Sacher, A. (2023). Coitus w rzymskim prawie małżeńskim. Ius Matrimoniale, 34(1), 63–82. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/im/article/view/12439

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.