Data publikacji : 2019-07-15

Dorobek kanonistyki uprawianej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w przedmiocie materialnego prawa małżeńskiego w okresie międzywojnia (1918-1939)

Dział: Rozprawy i artykuły

Abstrakt

W prezentowanym opracowaniu przedmiotem uwagi Autora stała się problematyka dorobku kanonistyki uprawianej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w przedmiocie materialnego prawa małżeńskiego w okresie międzywojnia (1918-1939). Badając spuściznę materialną na którą złożyły się opublikowane monografie pracowników i studentów tego ośrodka naukowego, prace zbiorowe oraz artykuły dowiódł, iż uczeni ci kategorycznie sprzeciwiali się rządowemu laickiemu projektowi reformy osobowego prawa małżeńskiego, broniąc katolickiej nauki o małżeństwie. Znalazło to w sposób szczególny wyraz w dwóch pozycjach, jakimi były prace zbiorowe: „Małżeństwo w świetle nauki katolickiej” oraz „Rozbiór krytyczny projektu prawa małżeńskiego uchwalonego przez K. K”.

Ustosunkowując się do poziomu merytorycznego publikacji Autor wykazał, iż są one oparte na solidnym materiale źródłowych i literaturze przedmiotu. W opinii Autora, na szczególną uwagę zasługują: doktorat Piotra Bobera „Pojęcie tajnej przeszkody małżeńskiej w prawie kanonicznym” oraz praca licencjacka Teodora Benscha „Wpływ chorób umysłowych na ważność umowy małżeńskiej w prawie kanonicznem”. W obu bowiem pozycjach kanoniści podjęli tematykę w owych czasach na wskroś nowatorską wieńcząc wyniki swych badań rzetelnymi podsumowaniami.

Słowa kluczowe

materialne prawo małżeńskie, Katolicki Uniwersytet Lubelski, okres międzywojnia


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Dzierżon, G. (2019). Dorobek kanonistyki uprawianej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w przedmiocie materialnego prawa małżeńskiego w okresie międzywojnia (1918-1939). Ius Matrimoniale, 30(3), 125-138. https://doi.org/10.21697/im.2019.30.3.06

Wskaźniki altmetryczneWydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie