Data publikacji : 2021-11-22

Separacja małżeńska – fikcja nierozerwalności czy szansa trwałości związku?

Abstrakt

W artykule przedstawiono instytucję separacji w prawie kanonicznym oraz odniesienie do separacji w prawie polskim, w związku z 21. rocznicą uchwalenia w 1999 roku ustawy wprowadzającej separację. Sądy kościelne w Polsce nie orzekają o rozdziale małżonków, a w prawie polskim po roku 1945 zniesiono taką możliwość. Część społeczeństwa polskiego pokładała w separacji nadzieję na ratowanie małżeństwa i ochronę jego trwałości, jednak dane statystyczne ujawniają znikome zainteresowanie przyjętą formą utrzymania związku. Separacja może rozwiązywać konflikt sumienia katolików powstający przy rozwodzie.

Słowa kluczowe:

separacja, rozdział małżonków, rozwód, małżeństwo, Kodeks rodzinny i opiekuńczySzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  pdf

Zasady cytowania

Szczot, E. (2021). Separacja małżeńska – fikcja nierozerwalności czy szansa trwałości związku?. Ius Matrimoniale, 32(2), 49–72. https://doi.org/10.21697/im.2021.32.2.03

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP