Data publikacji : 2021-11-22

Dowód z dokumentów prywatnych w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Dział: Rozprawy i artykuły

Abstrakt

Wraz z rozwojem oraz powszechnością środków komunikacji elektronicznej, w praktyce sądowej zauważyć można wzmożoną aktywność stron polegającą na przedkładaniu różnego rodzaju dokumentów (np. skany SMS-ów, wydruki poczty elektronicznej) jako materiał dowodowy. Wartość dowodowa takich materiałów często bywa wątpliwa lub wręcz znikoma, przede wszystkim ze względu na trudności z weryfikacją ich autentyczności. Bywa jednak, że tego typu dowód okazuje się przydatny dla sprawy. Celem niniejszego przedłożenia jest próba krytycznej oceny przydatności dokumentów prywatnych jako dowodu w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Słowa kluczowe

środki komunikacji elektronicznej, dokument prywatny, dowód, proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

pdf

Dappa, R. (2021). Dowód z dokumentów prywatnych w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Ius Matrimoniale, 32(2), 131-143. https://doi.org/10.21697/im.2021.32.2.07


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie