Opublikowane: 2022-06-30

Status kanoniczny małżeństw zawieranych przy asystowaniu kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX) po wydaniu listu Papieskiej Komisji Ecclesia Dei z 27 marca 2017 r.

Ks. dr Dawid Pietras

Abstrakt

Z inicjatywy papieża Franciszka listem Papieskiej Komisji Ecclesia Dei z 27 marca 2017 r. wprowadzono normy udzielania delegacji kapłanom, przed którymi wierni przywiązani do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX) pragną zawrzeć mał- żeństwo. Kapłani tej wspólnoty, będącej częścią Kościoła katolickiego, trwają bowiem w nieregularności kanonicznej i nie posiadają statusu ordynariusza bądź proboszcza. Potrzebują więc wymaganej delegacji ad validitatem do asystowania przy zawarciu mał- żeństwa. W świetle omawianego dokumentu taką delegację wydaje ordynariusz miejsca. Wspólnota korzystając z wydanych regulacji, podtrzymuje jednak tezę o ważności mał- żeństw zawartych przed kapłanem z FSSPX bez delegacji, powołując się – z powodu sytu- acji Kościoła po II Soborze Watykańskim – na nadzwyczajną formę kanoniczną zawarcia małżeństwa oraz na błąd powszechny, a także wątpliwość pozytywną i prawdopodobną w świetle kan. 144 KPK/83. Stolica Apostolska w dokumentach wydanych przez Papieską Komisję Ecclesia Dei oraz dekretach i wyrokach Trybunału Roty Rzymskiej utrzymuje stanowisko, iż małżeństwa te są zawierane nieważnie z powodu braku formy kanonicznej.

Słowa kluczowe:

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, FSSPX, forma kanoniczna, delegacja, świadek kwalifikowany

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Pietras, D. . (2022). Status kanoniczny małżeństw zawieranych przy asystowaniu kapłanów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX) po wydaniu listu Papieskiej Komisji Ecclesia Dei z 27 marca 2017 r. Ius Matrimoniale, 33(1), 79–116. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/im/article/view/9947

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.