okladka
Aktualny numer

Kwartalnik internetowy „Kultura-Media-Teologia” jest recenzowanym pismem naukowym wydawanym przez Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, znajdującym się na liście czasopism MNiSW (40 punktów). (więcej)

eISSN:
2081-8971
DOI:
10.21697/kmt
  • Bazhum
  • Index Copernicus
  • ERIH Plus
  • CEJSH
Dyscypliny:
  • literaturoznawstwo
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach
  • nauki o kulturze i religii
  • nauki o sztuce
  • nauki teologiczne
MEiN 40 punktów
Index Copernicus 80.52
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/pl/ https://wydawnictwo.uksw.edu.pl
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP