Zasady etyki wydawniczej

Zapora "ghostwriting" i rzetelność naukowa


Redakcja KMT przypomina P.T. Autorom, że praktyki 'ghostwriting' oraz 'guest authorship' są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki takich praktyk, jak również łamania etyki naukowej będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Celem uniknięcia podobnych przypadków, redakcja KMT zwraca się do P.T. Autorów z uprzejmą prośbą o ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Dlatego też w przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji nadesłanej pracy i złożenie przez nich stosownego oświadczenia. Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

(Zasady te zostały wdrożone od 2012 r.).

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.