Data publikacji : 2023-01-10

(Wątpliwe) ratio legis przepisów o europejskiej współpracy administracyjnejw kodeksie postępowania administracyjnego na tle prawa ochrony konkurencji.

Mateusz SierzanAbstrakt

Ogólny rozwój współpracy i zacieśniania międzynarodowych więzi gospodarczy, prawnych i administracyjnych skutkuje też rozwojem europejskiej współpracy administracyjnej. Jest ona regulowana w głównej mierze przez przepisy prawa Unii Europejskiej na poziomie sektorowym. Rozwiązania jej dotyczące prima facie wydają się być regulacjami kompleksowymi, uwzględniającymi każdy z aspektów niezbędnych, by współpraca ta przebiegała sprawnie i efektywnie. Dobrym przykładem takiej kooperacji jest obszar ochrony konkurencji, gdzie współpraca ta przebiegała szczególnie sprawnie, opierając się wyłącznie na prawie unijnym. Od 2017 r. w Polsce obowiązują przepisy Działu VIIIa Kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące europejskiej współpracy administracyjnej. Stanowią one jednak wyłącznie uregulowania ramowe. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy polskie przepisy kodeksowe w zakresie europejskiej współpracy administracyjnej mogą mieć doniosłe znaczenie w praktyce administracyjnej polskiego organu antymonopolowego w tymże zakresie, czy będą one stanowić przepisy martwe w tym wymiarze.
Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

  PDF

Zasady cytowania

Sierzan, M. . (2023). (Wątpliwe) ratio legis przepisów o europejskiej współpracy administracyjnejw kodeksie postępowania administracyjnego na tle prawa ochrony konkurencji. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (2), 3–18. https://doi.org/10.21697/mj.11304

Wskaźniki altmetryczne


Cited by / ShareWydawca
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 38 Ważne adresy: https://uksw.edu.pl/
https://wydawnictwo.uksw.edu.pl/
Uczelnia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5,
01-815 Warszawa

O platformie:
Copyright 2022 by Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & Workfow by OJS/PKP