Opublikowane: 2021-06-22

Perspektywy i-votingu w Polsce na podstawie jego charakterystyki i dotychczasowych doświadczeń w jego wprowadzaniu

Mateusz Sierzan
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.8806

Abstrakt

I-voting to jedna z alternatywnych form głosowania, nazywana też głosowaniem zdalnym, polegająca na oddawaniu w pełni ważnego głosu przez Internet ze swojego prywatnego urządzenia, typu komputer czy smartfon. Od wielu lat stanowi element debaty publicznej w kwestii prawa wyborczego, w tym debaty międzynarodowej. Pojedyncze kraje z powodzeniem wprowadziły i-voting do swojego systemu wyborczego. Ma długą listę zalet, lecz wady skutecznie hamują jego szybki i powszechny rozwój. Jest rozwijany nie tylko odgórnie, poprzez działania państwowe, lecz także oddolnie, poprzez samorządy czy podmioty prywatne. Nie ulega wątpliwości, że mimo wszystko będzie on rozwijany i coraz szerzej wykorzystywany w różnych aspektach funkcjonowania człowieka. Celem artykułu jest przedstawienie czym jest i-voting, zaprezentowanie i omówienie jego zalet, wad i innych cech, ukazanie zagranicznych i polskich doświadczeń, a następnie wyciągnięcie wniosków i przedstawienie prognoz dla rozwoju niniejszych zjawisk w Polsce.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Sierzan, M. . (2021). Perspektywy i-votingu w Polsce na podstawie jego charakterystyki i dotychczasowych doświadczeń w jego wprowadzaniu. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (3), 40–58. https://doi.org/10.21697/mj.8806

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.