Opublikowane: 2018-07-14

Kontrowersje wokół umowy o pomocy przy zbiorach

Barbara Surdykowska
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.2018.3.01

Abstrakt

Ustawą z 13.4.2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca wprowadził do sytemu prawnego nowy typ umowy – umowę o pomocy przy zbiorach. Mimo że odnosi się ona do wykonywania konkretnych czynności na rzecz rolnika, a więc dotyczy zatrudnienia w sensie ekonomicznym, nie jest to typ umowy o pracę. Konstrukcja umowy nie zawiera gwarancji prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (między innymi w obszarze czasu pracy, przerw w pracy czy norm dotyczących dźwigania). Z tego względu wzbudza wątpliwości co do zgodności z art. 66 Konstytucji RP oraz tzw. Dyrektywą ramową bhp. Konstrukcja umowy o pomocy przy zbiorach wydaje się
być także sprzeczna z celami określonymi w Europejskim filarze praw socjalnych.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Surdykowska, B. (2018). Kontrowersje wokół umowy o pomocy przy zbiorach. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (3), 3–17. https://doi.org/10.21697/mj.2018.3.01

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.