Data publikacji : 2020-04-01

Kontratyp sztuki jako okoliczność wyłączająca bezprawność przestępstwa obrazy uczuć religijnych z art. 196 Kodeksu karnego z 1997 r.

Wioleta Wasil-RuseckaDział: Artykuły

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest poświęcony materii kontratypu sztuki jako okoliczności wyłączającej bezprawność czynu przestępstwa obrazy uczuć religijnych z art. 196 Kodeksu karnego z 1997 r. Celem, który przyświeca racji podjęcia tego tematu, jest próba prezentacji poglądu doktryny na omawiany temat wraz z odniesieniem do stanowiska judykatury. Autorka artykułu pragnie skłonić odbiorcę do refleksji nad tym, czy jedynym sposobem odnalezienia granicy między wolnością religijną a artystyczną jest konstrukcja pozaustawowego kontratypu sztuki.


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wasil-Rusecka, W. (2020). Kontratyp sztuki jako okoliczność wyłączająca bezprawność przestępstwa obrazy uczuć religijnych z art. 196 Kodeksu karnego z 1997 r. "Młody Jurysta" Kwartalnik Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (4), 3-19. https://doi.org/10.21697/mj.6133

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

1. Tekst publikowany w "Młodym Juryście" ani jego fragment nie może być wcześniej publikowany.

2. Autor musi mieć pełne prawa autorskie do tekstu, które potwierdza podpisując stosowne oświadczenie.

3. W przypadku tekstów, które mają kilku Autorów, niezbędne jest podanie procentowego udziału każdego z Autorów w powstanie tekstu. Odpwiedzialność za ujawnienie tych informacji i ich prawdziwość ponosi osoba nadsyłająca teskt do publikacji.

4. Przesłanie tekstu na adres Redakcji "Młodego Jurysty" jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/Autorzy posiadają pełne prawa autorskie do tekstu oraz z wyrażeniem zgody na skrócenie i wprowadzenie poprawek redakcyjnych do nadesłanego tekstu i na publikację tekstu na stronie internetowej.

5. Czaspismo zapewnia darmowy dostęp do wszystkich swoich treści.


Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie