Opublikowane: 2021-06-22

Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez nadzór kuratora sądowego

Małgorzata Strzelecka
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.8807

Abstrakt

W niniejszym artykule zostały zaprezentowane zagadnienia związane z władzą rodzicielską, rozumianą jako całokształt obowiązków i praw przysługujących rodzicom względem dziecka. Podjęta została próba zdefiniowania tego pojęcia prawnego przy uwzględnieniu stanowiska doktryny i orzecznictwa sądowego. Analizie zostały poddane zagadnienia związane z prawnym aspektem stosunków pomiędzy rodzicami a dzieckiem. Omówione zostały podstawowe cechy, jakimi charakteryzuje się prawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz elementy, które składają się na prawną konstrukcję tego pojęcia. Szczegółowo została przedstawiona kwestia dotycząca ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz sposobów ograniczenia praw rodzicielskich z uwzględnieniem problematyki dotyczącej odpowiedzialności rodziców. Przede wszystkim w tekście została przybliżona i omówiona rola kuratora sądowego w postępowaniu związanym z wykonywaniem nadzoru w sprawach opiekuńczych. Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez nadzór kuratora sądowego nie stanowi represji przeciwko rodzicom. Celem objęcia wykonywania władzy rodzicielskiej nadzorem kuratora jest ochrona zagrożonego dobra dziecka i niesienie pomocy rodzicom w celu właściwego wykonywania władzy rodzicielskiej.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Strzelecka, M. . (2021). Ograniczenie władzy rodzicielskiej poprzez nadzór kuratora sądowego. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (3), 59–75. https://doi.org/10.21697/mj.8807

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.