Opublikowane: 2020-12-31

Istota zabezpieczenia interesów wierzycieli dłużnika na gruncie art. 131a Prawa upadłościowego

Karol Boruszewski
"Młody Jurysta" Czasopismo Studentów i Doktorantów Wydziału Prawa i Administracji UKSW
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.21697/mj.9017

Abstrakt

Niniejsza publikacja ma na celu omówienie regulacji zawartej w art. 131a Prawa upadłościowego, będącą odpowiedzią na istniejącą do 2019 r. lukę prawną w zakresie ochrony wierzycieli osobistych dłużnika podczas postępowania upadłościowego względem postępowania restrukturyzacyjnego. Krytycznej analizie zostaną przedstawione również zasady dotyczące zastosowania powyższego novum w prawie upadłościowym, z jednoczesną oceną autora w zakresie wprowadzenia art. 131a Prawa upadłościowego w związku z planowaną nowelizacją w powyższym zakresie.

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Boruszewski, K. . (2020). Istota zabezpieczenia interesów wierzycieli dłużnika na gruncie art. 131a Prawa upadłościowego. "Młody Jurysta" Czasopismo Studentów I Doktorantów Wydziału Prawa I Administracji UKSW, (4), 34–45. https://doi.org/10.21697/mj.9017

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.