„Studia Gdańskie” są naukowym półrocznikiem prezentującym badania z zakresu dyscyplin teologicznych w kontekście nauk humanistycznych (historia, filozofia, nauki społeczne). Wydawcą czasopisma jest Gdańskie Seminarium Duchowne i Kuria Metropolitalna Gdańska. Pierwszy numer „Studiów Gdańskich” ukazał się w roku 1973. Obecnie są publikowane paralelnie w wersji papierowej i elektronicznej.

   Metadata from Crossref logo        ORCID logo       Open Access
Wydawca
Gdańskie Seminarium Duchowne i Kuria Metropolitalna Gdańska
Częstotliwość publikacji
Półrocznik
ISSN:
0137-4338
DOI:
10.26142
Licencja CC

  • CEJSH
  • Biblioteka Nauki
  • CEEOL
  • IC Journals Master List
  • EBSCO
  • ERIH Plus
  • PBN
  • Nauki teologiczne, nauki humanistyczne, nauki społeczne
MEiN 2021: 40
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP