Opublikowane: 17-12-2021

Kary śmierci według Miszny

Roman Marcinkowski
Studia Gdańskie
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.26142/stgd-2021-009

Abstrakt

Miszna wymienia cztery kary śmierci: ukamienowanie, uduszenie, spalenie i ścięcie, ale tej ostatniej kary zaniechano, uznając ją za barbarzyńską. Zgodnie z tradycją karę śmierci zatwierdzał sąd składający się z dwudziestu trzech sędziów. Artykuł, opierający się na oryginalnym tekście Miszny, przedstawia w wielkim skrócie instytucje sądowe różnych typów, omawia zakres władzy sędziów, prawo procesowe, a szczególnie procedurę sądową w sprawach karnych (przesłuchanie świadków, osądzanie, wydawanie wyroków). Precyzuje, za jakie winy wymierza się określoną karę śmierci oraz podaje sposoby jej wykonania.

Słowa kluczowe:

judaizm, Miszna, Sanhedryn, kary śmierci

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Marcinkowski, R. (2021). Kary śmierci według Miszny. Studia Gdańskie, 48, 133–154. https://doi.org/10.26142/stgd-2021-009

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.