Opublikowane: 30-12-2022

Teoria „prawdy realnej” w filozofii Xaviera Zubiriego

Adam Jeszka
Studia Gdańskie
Dział: Artykuły
https://doi.org/10.26142/stgd-2022-022

Abstrakt

Refleksja Xaviera Zubiriego (1898-1983), hiszpańskiego filozofa, na temat prawdy realnej jest ciekawą propozycją epistemologiczną na temat obecności i sposobu percepcji prawdy w rzeczywistości i jej ujmowania przez intelekt w akcie poznawczym. Zdaniem Zubiriego prawda nie jest tylko zgodnością intelektu z rzeczą. W pierwszym ujęciu rzeczy rzeczywistość narzuca się „intelekcji” (intelleción) z pewną siłą. Dokonuje się to w procesie „ratyfikacji”, która jednak nie ma charakteru reduplikacji rzeczy. Jest to raczej autoafirmacja bądź też autoinstalacja tego, co rzeczywiste w intelekcie. Prawda nie jest reprezentowaniem [representación], tylko jest autentyczną prezentacją rzeczy taką, jaką jest. Zdaniem myśliciela prawda realna (la verdad real) ma człowieka w swoich rękach, gdyż obejmuje swoją „energią” cały podmiot poznający. Oznacza to tyle, że „la verdad real” jest pierwszym, niezależnym od aktywności intelektualnej, doświadczaniem prawdy przez człowieka; jej ujęciem pierwotnym i spontanicznym. 

Słowa kluczowe:

prawda, prawda realna, rzeczywistość, Xavier Zubiri

Pobierz pliki

Zasady cytowania

Jeszka, A. (2022). Teoria „prawdy realnej” w filozofii Xaviera Zubiriego. Studia Gdańskie, 51, 90–100. https://doi.org/10.26142/stgd-2022-022

Cited by / Share


Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.