Kontakt

Adres

ul. Wóycickiego 1/3 bud. 14
01-938 Warszawa

Osoba do kontaktu

Jan Cieciuch
prof. UKSW dr hab.
Redaktor Naczelny
Email: studia_psychologica@uksw.edu.pl

Wsparcie techniczne

Dominik Gołuch
Email: d.goluch@uksw.edu.pl