Kontakt

ul. Wóycickiego 1/3 bud. 14
01-938 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Jan Cieciuch
prof. UKSW dr hab.
Redaktor Naczelny

Wsparcie techniczne

Dominik Gołuch
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP