Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
Wytyczne dla autorów
Policy
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Studia Psychologica: Theoria et praxis to czasopismo psychologiczne adresowane do pracowników naukowych oraz osób zajmujących się psychologią w praktyce.

Przekazanie materiałów do Studia Psychologica: Theoria et praxis jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca nie była wcześniej publikowana i aktualnie nie jest rozpatrywana możliwość jej publikacji w innych czasopismach.

Teksty należy nadsyłać zarówno w wersji elektronicznej na adres mailowy: studia_psychologica@uksw.edu.pl.

Poza tekstem artykułu autor przesyła wydrukowane Oświadczenie dotyczące statusu artykułu oraz praw autorskich. Oświadczenie można pobrać tutaj.

Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek językowych i zmian formalnych. W przypadku większych zmian artykuł będzie przesyłany Autorowi z prośbą o ustosunkowanie się do uwag zawartych w recenzjach i dokonanie uzupełnień lub poprawek. Redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia tekstu bez skierowania go do recenzji, jeśli artykuł nie spełnia standardów dotyczących przygotowania tekstu do publikacji.

Za prawa cytowania fragmentów innych publikacji (tekstów, tabel, rycin itp.) odpowiedzialny jest autor artykułu.

Prosimy, aby w zgłoszeniu autor podawał swój numer ORCID.

Redakcja nie płaci honorarium za opublikowane teksty.


Prace przekazywane do Studia Psychologica: Theoria et praxis powinny spełniać następujące wymagania:

 • Tekst należy przygotować w programie Microsoft Office Word
 • Czcionka tekst głównego: Times New Roman, 12 pkt; podwójna interlinia tekstu
 • Marginesy: 2,5 cm (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word)
 • Wyrównanie tekstu (do lewej strony) 
 • Strony powinny być ponumerowane (począwszy od strony tytułowej); numeracja powinna być umieszczona w prawym górnym rogu strony
 • W tekście nie należy niczego podkreślać ani pogrubiać, nie należy stosować rozstrzelonego druku, nie należy dzielić wyrazów.
 • Artykuł powinien być przygotowany zgodnie ze standardami APA dla języka polskiego, zgodnie z publikacją Justyny Harasimczuk i Jana Cieciucha Podstawowy standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA (2012), które można pobrać bezpłatnie ze strony LiberLibri.

 

Przesłany artykuł składa się z następujących części:

 • Strona tytułowa (zawiera: tytuł, imię i nazwisko autora, afiliację, ewentualnie źródło finasowania badań); poza stroną tytułową w pliku artykułu nie umieszczamy żadnych danych o autorach.
 • Abstrakt i słowa kluczowe (zarówno abstrakt, jak i słowa kluczowe należy przygotować zarówno w języku polskim, jak i angielskim)
 • Tekst artykułu
 • Bibliografia
 • Załączniki
 • Przypisy – ograniczone do minimum powinny mieć numerację ciągłą
 • Tabele i ryciny – powinny być przygotowane zgodnie ze standardami APA; proszę umieszczać tabele i ryciny bezpośrednio w tekście (w miejscu, w którym powinny się znaleźć w wersji wydrukowanej)
 • W przypadku rewizji zgłaszanych tekstów - odpowiedź na komentarze recenzentów

Przewodnik dla autorów do pobrania

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP