Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

Jan Cieciuch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Sekretarz Redakcji

Radosław Rogoza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Rada naukowa

Andrzej Jakubik, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Poland

Andrzej Strzałecki, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Poland

Anna Matczak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

David Entwistle, Malone University, Ohio, United States

Elżbieta Aranowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Elżbieta Stojanowska - Borowiec, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Helmut Lück, Fern Universität in Hagen, Germany

Hubert Hermans, International Institute for the Dialogical Self, Netherlands

Jan F. Terelak, Uniwersytet Kardynała Steafan Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Jan Tylka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

John Maltby, University of Leicester, United Kingdom

Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Michele Vecchione, Sapienza University of Rome, Italy

Peter Jonason, Western Sydney University, Australia

Peter Schmidt, University of Giessen, Germany

W. Keith Campbell, University of Georgia,, United States

 Redaktorzy językowi

Anna Postawska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Leszek Lechowicz, Northeastern University, Boston, United States

Administrator strony www

Dominik Gołuch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP