Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

Małgorzata Żemojtel-Piotrowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zastępca Redaktora Naczelnego

Peter Jonason, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sekretarz Redakcji

Łukasz Subramanian, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Członkowie redakcji:

- Katarzyna Kucharska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

- Monika Mynarska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

- Małgorzata Niesiobędzka, Uniwersytet Białostocki

-  Andrzej Pankalla, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

- Jarosław Piotrowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

- Ewa Skimina, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

- Marcin Zajenkowski, Uniwersytet Warszawski

Rada Naukowa

- John Maltby, University of Leicester, Wielka Brytania

- Michele Vecchione, Sapienza University of Rome, Włochy

- Peter Jonason, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

- Peter Schmidt, University of Giessen, Niemcy

- Keith Campbell, University of Georgia, USA

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP