Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

Prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Sekretarz Redakcji

dr Radosław Rogoza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Rada naukowa

Prof. W. Keith Campbell, University of Georgia,, United States

Prof. David Entwistle, Malone University, Ohio, United States

Prof. Hubert Hermans, International Institute for the Dialogical Self, Netherlands

Prof. dr hab. Andrzej Jakubik, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Poland

Prof. Peter Jonason, Western Sydney University, Australia

Prof. Helmut Lück, Fern Universität in Hagen, Germany

Prof. John Maltby, University of Leicester, United Kingdom

Prof. Peter Schmidt, University of Giessen, Germany

Prof. dr hab. Andrzej Strzałecki, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Poland

Prof. dr hab. Jan F. Terelak, Uniwersytet Kardynała Steafan Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Prof. Michele Vecchione, Sapienza University of Rome, Italy

Prof. UKSW dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Kolegium redakcyjne

Prof. dr hab. Elżbieta Aranowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Prof. dr hab. Anna Matczak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Prof. UKSW dr hab. Elżbieta Stojanowska - Borowiec, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Prof. UKSW dr hab. Jan Tylka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Redaktor statystyczny

Prof. dr hab. Elżbieta Aranowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Redaktorzy językowi

mgr Anna Postawska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

dr Leszek Lechowicz, Northeastern University, Boston, United States

Administrator strony www

dr Dominik Gołuch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP