Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

 1. Prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Sekretarz Redakcji

 1. mgr Klaudia Ponikiewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Rada naukowa

 1. Prof. W. Keith Campbell, University of Georgia,, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 2. Prof. David Entwistle, Malone University, Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
 3. Prof. Hubert Hermans, International Institute for the Dialogical Self, Holandia
 4. Prof. dr hab. Andrzej Jakubik, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Polska
 5. Prof. Peter Jonason, Western Sydney University, Australia
 6. Prof. Helmut Lück, Fern Universität in Hagen, Niemcy
 7. Prof. John Maltby, University of Leicester, Wielka Brytania
 8. Prof. Peter Schmidt, University of Giessen, Niemcy
 9. Prof. dr hab. Andrzej Strzałecki, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Polska
 10. Prof. dr hab. Jan F. Terelak, Uniwersytet Kardynała Steafan Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 11. Prof. Michele Vecchione, Sapienza University of Rome, Włochy
 12. Prof. UKSW dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Kolegium redakcyjne

 1. Prof. dr hab. Elżbieta Aranowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 2. Prof. dr hab. Anna Matczak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 3. Prof. UKSW dr hab. Elżbieta Stojanowska - Borowiec, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 4. Prof. UKSW dr hab. Jan Tylka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Redaktor statystyczny

 1. Prof. dr hab. Elżbieta Aranowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Redaktorzy językowi

 1. mgr Anna Postawska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 2. dr Leszek Lechowicz, Northeastern University, Boston, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Administrator strony www

 1. dr Dominik Gołuch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska