Data publikacji : 2017-06-27

W POSZUKIWANIU KORELATÓW WZMOŻONEJ POBUDLIWOŚCI PSYCHICZNEJ

KATARZYNA MARTOWSKAANNA MATCZAKDział: ARTYKUŁY

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań nad związkiem wzmożonej pobudliwości psychicznej z cechami temperamentu, inteligencją, kompetencjami emocjonalnymi i społecznymi oraz samopoczuciem. Wyniki pokazały, że związki te kształtują się odmiennie dla różnych typów wzmożonej pobudliwości psychicznej, co przemawia za niejednorodnością tego konstruktu.

Słowa kluczowe

wzmożona pobudliwość psychiczna ; inteligencja ; cechy temperamentu ; kompetencje emocjonalne ; kompetencje społeczne ; samopoczucie


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie