Published : 2023-02-05

LISTA RECENZENTÓW ROCZNIKA 2016

Redakcja SP



Section: LIST OF REVIEWERS

Abstract

Małgorzata Basińska
Sylwia Bedyńska
Agata Błachnio
Jerzy Bobryk
Danuta Borecka-Biernat
Jerzy Brzeziński
Barbara Ciżkowicz
Bartłomiej Dobroczyński
Marcin Domurat
Barbara Gawda
Ryszard Gryglewski
Jan Hertrich-Woleński
Zygfryd Juczyński
Barbara Kałdon
Dariusz Krok
Krzysztof Krzyżewski
Monika Książek

Maria Ledzińska
Hanna Liberska
Wiesława Limont
Eugenia Mandal
Jarosław Matysiak
Barbara Mróz
Nina Ogińska-Bulik
Andrzej Pankalla
Krzysztof Rutkowski
Krystyna Skarżyńska
Paweł Smółka
Ryszard Stachowski
Małgorzata Stawiak-Ososińska
Barbara Szmigielska-Siuta
Aleksandra Tokarz
Zenon Uchnast
Jan Wnęk


Details
References
Statistics
Authors

Download files


SP, R. (1). LISTA RECENZENTÓW ROCZNIKA 2016. Studia Psychologica: Theoria Et Praxis, 1(16). Retrieved from https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp/article/view/1852

Altmetric indicators



CSWU Publishing House
5 Dewajtis Street, hut no. 2
01-815 Warsaw
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
phone: +48 22 561 88 35
About the platform:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
About this Publishing System