Published: 2016-12-27

LISTA RECENZENTÓW ROCZNIKA 2016

Redakcja SP

Abstract

Małgorzata Basińska
Sylwia Bedyńska
Agata Błachnio
Jerzy Bobryk
Danuta Borecka-Biernat
Jerzy Brzeziński
Barbara Ciżkowicz
Bartłomiej Dobroczyński
Marcin Domurat
Barbara Gawda
Ryszard Gryglewski
Jan Hertrich-Woleński
Zygfryd Juczyński
Barbara Kałdon
Dariusz Krok
Krzysztof Krzyżewski
Monika Książek

Maria Ledzińska
Hanna Liberska
Wiesława Limont
Eugenia Mandal
Jarosław Matysiak
Barbara Mróz
Nina Ogińska-Bulik
Andrzej Pankalla
Krzysztof Rutkowski
Krystyna Skarżyńska
Paweł Smółka
Ryszard Stachowski
Małgorzata Stawiak-Ososińska
Barbara Szmigielska-Siuta
Aleksandra Tokarz
Zenon Uchnast
Jan Wnęk

Download files

Citation rules

SP, R. (2016). LISTA RECENZENTÓW ROCZNIKA 2016. Studia Psychologica: Theoria Et Praxis, 16(2). Retrieved from https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp/article/view/1853

Cited by / Share


This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.