Data publikacji : 2016-09-20

POMIAR STYLU ANALITYCZNEGO PRZETWARZANIA INFORMACJI. WSTĘPNA WERYFIKACJA NARZĘDZI: TESTU COGNITIVE REFLECTION TEST (CRT) I ZADAŃ BASE‑RATE TASKS (BRT)

PIOTR SZYDŁOWSKIDział: ARTYKUŁY

Abstrakt

Artykuł prezentuje wstępną weryfikację dwóch narzędzi do mierzenia stylu analitycznego przetwarzania informacji: testu Cognitive Reflection Test (CRT) Fredericka i zadań Base-Rate Tasks (BRT) Kahnemana i Tversky’ego. Przeprowadzono analizę rzetelności testów, wstępnie sprawdzono trafność, szukając korelacji wyników z wynikami innych narzędzi do pomiaru indywidualnych właściwości funkcjonowania poznawczego, a także różnic między płciami i różnic związanych z kierunkiem studiów. W badaniach wzięło udział 374 studentów, w tym 174 mężczyzn i 200 kobiet reprezentujących różne kierunki studiów. Uzyskane wyniki potwierdziły rzetelność narzędzi (CRT: α-Cronbacha = 0,74; BRT: α-Cronbacha = 0,80). Związek wyników z wynikami innego narzędzia mierzącego styl analityczny – kwestionariusza Intuicyjność–Racjonalność – okazał się słaby. Uzyskane dane okazały się podobne do tych z badań Pennycooka, Cheyne’a, Seliego, Koehlera, Fugelsanga (2012), co przemawia za poprawnością adaptacji testów. Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano różnice między płciami (większe nasilenie stylu analitycznego u mężczyzn), a także różnice związane z wyborem
studiów (większe nasilenie stylu analitycznego u studentów nauk technicznych i kierunku psychologia).

Słowa kluczowe

różnice indywidualne ; teoria dwu systemów ; style poznawcze ; styl analityczny ; intuicja


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie