DEVELOPMETRIC REPORT ON PROPERTIES OF AGGRESSIVE AND WARM-HEARTED DIRECTIVENESS SCALE (DAIS-R) AND ITS APPLICATION FOR MEASUREMENT OF PARENTAL COMMUNICATION STYLE

AGNIESZKA SZYMAŃSKA

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/sp.2015.14.2.05

Abstrakt


Istnieje wiele kontrowersji wokół definicji dyrektywności, jak również jej wpływu na interakcje międzyludzkie i interakcje rodzic–dziecko, która jest przedmiotem szczególnej troski w psychologii. W niniejszym artykule przedstawiono skalę DAiS-R, przeznaczoną do pomiaru dyrektywności rodzicielskiej. Skala DAiS-R została zbudowana, aby ocenić poziom i rodzaj dyrektywności, który jest zdefiniowany jako akt mowy, którego celem jest zachęcanie partnera do robienia czegoś. Wyłoniono dwa rodzaje dyrektywności: agresywną i serdeczną. Badania przeprowadzono na próbie składającej się z 977 osób. Trafność teoretyczna skali została zweryfikowana za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Skalę cechuje wysoka rzetelność. Dyrektywność serdeczna i agresywna są skorelowane ujemnie. Skala DAiS-R nie jest skorelowana ze Skalą Dyrektywności Raya. Skala ma zastosowanie do oceny stylu komunikacji rodziców. Prowadzone wcześniej badania ujawniły, że na podstawie wyników rodziców uzyskiwanych w skali można przewidzieć zachowanie dziecka w przedszkolu. Analiza potwierdziła nie tylko przydatność skali, lecz także zdecydowanie wykazała istotny wpływ rodzicielskiego stylu komunikacji na zachowanie dzieci.


Słowa kluczowe


dyrektywność serdeczna; dyrektywność agresywna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aranowska, E. (2005). Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Guralnik, D. G. (1986). Webster’s new world dictionary of the American language (2nd ed.). New York: Prentice Hall Press.

Kuczyński, L. (1984). Socialization goals and mother-child interaction: Strategies for long-term and short-term compliance. Developmental Psychology, 20, 1061–1071.

Neal, J. & Frick-Horbury, D. (2001). The effects of parenting styles and childhood attachment patterns on intimate relationships. Journal of Instructional Psychology, 28, 178–183.

Rana, M. & Marhorta, D. (2008). Personality correlates of female aggression. Studia Psychologica, 50(4), 395–406.

Ray, J. J. (1981). Authoritarianism dominance and assertiveness. Journal of Personality Assessment, 45(4), 390–397.

Ray, J. J. (1984). Authoritarian dominance self-esteem and manifest anxiety. South African Journal of Psychology, 14(4), 144–146.

Ray, J. J. & Lovejoy, F. H. (1988). An improved directiveness scale. Australian Journal of Psychology, 40(3), 299–302.

Reber, A. S. & Reber, E. S. (2005). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Rose-Krasnor, L., Rubin, K., Booth, C., & Coplan, R. (1996). The relation of maternal directiveness and child attachment security to social competence in preschoolers. International Journal of Behavioral Development, 19(2), 309–325.

Searle, J. R. (1983). Intentionality: An essay in the philosophy of mind. Cambridge: Cambridge University Press.

Szymańska, A. (2005). Znaczenie dyrektywności serdecznej i agresywnej rodzica dla wychowania dziecka grzecznego i trudnego [Importance of warm-hearted and aggressive directiveness for the child’s upbringing] (pp. 1–30). Warszawa.

Szymańska, A. (2009). Jak rozmawiać z dzieckiem? Aspekty dyrektywności rodzicielskiej. In D. Dąbrowa, E. Jankowska (Eds.), Pedagogika dialogu. Dialog warunkiem rozwoju osobowego i społecznego Vol. 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Szymańska, A. (2011). Błąd wychowawczy a stosowana dyrektywność rodzicielska. Studia Psychologica, 11(1), 99–112.

Szymańska, A. (2012). Parental directiveness as a predictor of children’s behavior at kindergarten. Psychology of Language and Communication, 16(3), 213–236. doi: 10.2478/v10057-012-0015-7

Szymczak, M. (1978). Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Westerman, M. (1990). Coordination of maternal directives with preschoolers’ behaviour in compliance: Problem and healthy dyads. Developmental Psychology, 26, 621–630.

Zelina, M., Bohonyova, M., & Alberty, L. (1996). Creativity, Humanization and interaction styles in education. Studia Psychologica, 38(3), 215–233.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.