Data publikacji : 2016-09-20

DEVELOPMETRIC REPORT ON PROPERTIES OF AGGRESSIVE AND WARM-HEARTED DIRECTIVENESS SCALE (DAIS-R) AND ITS APPLICATION FOR MEASUREMENT OF PARENTAL COMMUNICATION STYLE

AGNIESZKA SZYMAŃSKADział: ARTYKUŁY

Abstrakt

Istnieje wiele kontrowersji wokół definicji dyrektywności, jak również jej wpływu na interakcje międzyludzkie i interakcje rodzic–dziecko, która jest przedmiotem szczególnej troski w psychologii. W niniejszym artykule przedstawiono skalę DAiS-R, przeznaczoną do pomiaru dyrektywności rodzicielskiej. Skala DAiS-R została zbudowana, aby ocenić poziom i rodzaj dyrektywności, który jest zdefiniowany jako akt mowy, którego celem jest zachęcanie partnera do robienia czegoś. Wyłoniono dwa rodzaje dyrektywności: agresywną i serdeczną. Badania przeprowadzono na próbie składającej się z 977 osób. Trafność teoretyczna skali została zweryfikowana za pomocą konfirmacyjnej analizy czynnikowej. Skalę cechuje wysoka rzetelność. Dyrektywność serdeczna i agresywna są skorelowane ujemnie. Skala DAiS-R nie jest skorelowana ze Skalą Dyrektywności Raya. Skala ma zastosowanie do oceny stylu komunikacji rodziców. Prowadzone wcześniej badania ujawniły, że na podstawie wyników rodziców uzyskiwanych w skali można przewidzieć zachowanie dziecka w przedszkolu. Analiza potwierdziła nie tylko przydatność skali, lecz także zdecydowanie wykazała istotny wpływ rodzicielskiego stylu komunikacji na zachowanie dzieci.

Słowa kluczowe

dyrektywność serdeczna ; dyrektywność agresywna


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie