Data publikacji : 2016-09-20

ONLINE FORUMS AND SOLICITED BLOGS: INNOVATIVE METHODOLOGIES FOR ONLINE GAMING DATA COLLECTION

MARK D. GRIFFITHSANDREA M. LEWISANGELICA B. ORTIZ DE GORTARIDARIA J. KUSSDział: ARTYKUŁY

Abstrakt

Badania prowadzone przez internet na temat gier online i ich użytkowników stają się coraz bardziej powszechne. Jednak naukowcy nadal rzadko wykorzystują dwa sposoby zbierania wyników, tj. (i) fora internetowe oraz (ii) prywatne blogi. Celem artykułu jest omówienie tych dwóch, niezbyt powszechnie znanych, metod zbierania danych i analiza zarówno zalet (np. łatwość zbierania danych, źródło różnorodnego i złożonego materiału tekstowego, które może być wykorzystane do analizy konkretnych zdarzeń, docieranie do specyficznych i/lub zróżnicowanych grup badawczych, zapewnienie anonimowości uczestnikom badania, nieobciążanie badanych, większy poziom szczerości itp.), jak i wad (np. brak informacji o warunkach badania, błędy w doborze prób badawczych, brak kontroli warunków badania przez badacza, brak wiedzy na temat zachowań uczestników badania, brak uogólnionych wyników). Artykuł może być pomocny dla tych naukowców, którzy prowadzą badania w obszarze gier online. Poszerza on zakres wcześniejszych prac, przedstawiając metodologiczne i etyczne problemy związane z wykorzystaniem forów i blogów w naukach społecznych. Mimo że prowadzenie badań za pośrednictwem Sieci może budzić obawy zarówno w odniesieniu do rzetelności, jak i do jakości zebranych wyników, to wykorzystanie i analiza treści zaczerpniętych z forów i blogów może dostarczyć nowych, cennych informacji. Zazwyczaj są one niemożliwe do pozyskania drogą innych metod badawczych stosowanych w analizie gier online i badaniu ich użytkowników.

Słowa kluczowe

gry online ; metodologia prowadzenia badań online ; fora i blogi internetowe


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie