Data publikacji : 2016-09-20

ARGUING THE NEED FOR QUALITATIVE EXPLORATION IN THE FIELD OF EMERGING DIGITAL PATHOLOGIES

NICOLA F. JOHNSONDział: ARTYKUŁY

Abstrakt

Dotychczas przeprowadzono niewiele badań etnograficznych (i holistycznych) pozwalających zrozumieć sposób życia użytkowników internetu poważnie od niego uzależnionych. Dotyczy to szczególnie badań jakościowych (czyli eksploracji, opisu, badań prowadzonych metodą indukcyjną), które byłyby publikowane na całym świecie. W artykule przedstawiono wnioski z częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z pięcioma psychologami, którzy zostali poproszeni o przedstawienie swojego sposobu pojmowania uzależnienia od internetu i dysfunkcjonalnego korzystania z niego. Wyniki badań wskazują na złożoność problemu i możliwość współwystępowania tych jednostek z innymi zaburzeniami. Może to sugerować, że tak zwane nadużywanie internetu lub wiele podobnie określanych syndromów stanowi pojęcia niedokładne i mylące. Potrzebne są dalsze, wnikliwe badania jakościowe, aby dokładnie zrozumieć i pogłębić analizy tak często omawianego problemu, dla którego opracowano i zweryfikowano mnóstwo kwestionariuszy w ramach jednego, dominującego paradygmatu badawczego. W dalszej kolejności potrzebne jest bardziej subtelne zrozumienie sposobów korzystania z internetu, aby wypracować teorię i pedagogikę, które byłyby pomocne w skutecznym rozwiązywaniu cyfrowych patologii.

Słowa kluczowe

internet ; patologia ; badania jakościowe


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie