Data publikacji : 2016-09-20

METHODOLOGICAL CHALLENGES IN THE USE OF THE INTERNET FOR SCIENTIFIC RESEARCH: TEN SOLUTIONS AND RECOMMENDATIONS

ULF-DIETRICH REIPSTOM BUCHANANJOHN KRANTZKEN MCGRAWDział: ARTYKUŁY

Abstrakt

Naukowcy, wydawcy oraz inni ludzie ze środowiska naukowego wykazali, i nadal wykazują, duże zainteresowanie i entuzjazm dla badań za pośrednictwem internetu. Badania metodologiczne dowiodły jednak istnienia szeregu wyzwań, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez badaczy przy planowaniu swoich działań. Artykuł prezentuje sposoby rozwiązania dziesięciu problemów, pojawiających się dość powszechnie przy wykorzystaniu internetu w badaniach naukowych. Te przeszkody i sposoby rozwiązania to: powtórzenia lub wypełnianie przez tego samego użytkownika wielu ankiet, możliwość analizy różnic między grupami badawczymi, raportowanie zmiennych demograficznych uczestników ankiet internetowych, możliwość porównywania prób internetowych i laboratoryjnych, stabilność stosowanych narzędzi badawczych, międzynarodowy charakter internetu, możliwe zakłopotanie wynikające z badań online lub sposobu rekrutacji do niego, rezygnacje z badania i inne typy niskiego response rate, a także przekonanie, że badanie internetowe zawsze prowadzi do odmiennych wyników.

Słowa kluczowe

metodologia ; badania online ; standardy badawcze ; rekomendacje ; równoważność pomiaru


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 89 23 (wew. 323)
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie