Data publikacji : 2022-04-11

Kwestionariusz Zaawansowania w Uważności (polska adaptacja i walidacja)

Dział: ARTYKUŁY

Abstrakt

Cel: polska adaptacja składającego się z 19 pozycji kwestionariusza MINDSES (Obserwowanie, Niereaktywność i Decentracja) służącego do pomiaru zaawansowania w praktykowaniu uważności oraz innych technik opartych na medytacji; sprawdzenie jej wartości psychometrycznych u osób medytujących i niemedytujących a szczególnie powiązań pomiędzy zaawansowaniem w uważności a zdrowiem psychicznym oraz dobrostanem.

Metoda: próbę badawczą (N=882 tj. kobiet 79,2% i mężczyzn 20,8%) w wieku 15-72 (M=37,07; SD=10,91) stanowiły dwie grupy osób:1) z doświadczeniem (N=656 tj. 74,6% w tym medytacja chrześcijańska – 33,5%; uważność – 24,4%; techniki koncentracyjne m.in. joga i medytacja transcendentalna – 16,2%), kontrolowane pod względem długości praktykowania (poniżej 1 roku, od 1 do 10 lat, powyżej 10 lat), częstotliwości praktykowania (sporadycznie, parę razy w tygodniu, codziennie) i zaburzeń (osoby zdrowe, osoby z problemami fizycznymi, osoby z problemami psychicznymi) oraz 2) bez doświadczenia medytacyjnego (N=226 tj. 25,4%).

Wyniki: składająca się z 19 pozycji polska adaptacja Kwestionariusza Zaawansowania w Uważności charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi pod względem rzetelności łącznej (0,74≤CR≤0,93) i zbieżnej (0,82≤H≤0,93), stabilności bezwzględnej (0,76≤rtt≤0,82), trafności wewnętrznej (model 3-czynnikowy z bifaktorem) i zewnętrznej oraz równoważności pomiaru.

Wnioski: kwestionariusz może być użytecznym narzędziem służącym do pomiaru zawansowania w uważności w stosunku do osób z doświadczeniem medytacyjnym a pochodzących zarówno z populacji klinicznych, jak i pozaklinicznych a znajdujących się w wieku od 15 do 72 lat. W dyskusji zwrócono uwagę na rolę, jaką odgrywa jakość praktykowania i zaawansowanie w uważności dla zdrowia psychicznego.

Słowa kluczowe

uważność ; zaawansowanie w uważności ; jakość praktykowania ; walidacja ; kwestionariusz


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki


Radoń, S. (2022). Kwestionariusz Zaawansowania w Uważności (polska adaptacja i walidacja). Studia Psychologica: Theoria Et Praxis, 20(2), 21-36. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp/article/view/7503

Wskaźniki altmetryczneWydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie