Data publikacji : 2022-04-11

Rola i znaczenie metody Otwartego Dialogu w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego

Dagmara Bartczak-SzermerTomasz Rowiński

http://orcid.org/0000-0001-5442-5547

Dział: ARTYKUŁY

Abstrakt

Transformacja w zakresie opieki psychiatrycznej, która zaistniała na przełomie lat 80. i 90. XX wieku w Finlandii przyniosła wymierne efekty, które zostały zaimplementowane przez inne kraje. Zmniejszenie odsetka osób chorujących na schizofrenię, istotne zmniejszenie zapotrzebowania chorych na stosowanie farmakoterapii, zmniejszenie kosztów opieki psychiatrycznej - poprzez pracę ze specjalistycznym zespołem terapeutycznym, zaangażowanie najbliższego otoczenia osób doświadczających kryzysów psychicznych w proces podejmowania decyzji dotyczących leczenia stanowi podstawę modelu opieki środowiskowej. Model ten zyskuje coraz większą popularność także i w Polsce. Metoda Otwartego Dialogu (ODA), zgodna z założeniami deinstytucjonalizacji oraz budowania sieci wsparcia w lokalnym środowisku, została wprowadzona do naszego kraju przez Fundację Polski Instytut Otwartego Dialogu. ODA promuje oddziaływania psychospołeczne i terapeutyczne, w których farmakoterapia nie jest metodą pierwszego wyboru. Artykuł porusza kwestie zarówno przeobrażenia opieki psychiatrycznej jak i metod terapeutycznych, które są efektywnie wykorzystywane przez Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego. W nowym modelu opieki współpraca specjalistów, zaangażowanie otoczenia społecznego oraz koncentracja na wykorzystaniu zasobów środowiska osób dotkniętych kryzysem psychicznym stanowi szansę na istotny wzrost jej efektywności.

Słowa kluczowe

Metoda Otwartego Dialogu, opieka środowiskowa, Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego, zaburzenia psychiczne


Szczegóły
Bibliografia
Statystyki
Autorzy

Pobierz pliki


Bartczak-Szermer, D., & Rowiński, T. (2022). Rola i znaczenie metody Otwartego Dialogu w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego. Studia Psychologica: Theoria Et Praxis, 20(2), 5-19. Pobrano z https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/sp/article/view/7677

Wskaźniki altmetryczneWydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie