Data publikacji : 2020-08-01

Kwestionariusz Zaawansowania W Uważności (polska adaptacja i walidacja)

Dział: ARTYKUŁY

Abstrakt

Celem artykułu była polska adaptacja kwestionariusza MINDSENS, służącego do pomiaru zaawansowania w uważności oraz innych technik opartych na medytacji. Próbę badawczą stanowiły dwie grupy osób: 1) z doświadczeniem w medytacji (N = 656, tj. 74,6%, w tym medytacja chrześcijańska – 33,5%; uważność – 24,4%; techniki koncentracyjne, m.in. joga i medytacja transcendentalna – 16,2%) oraz 2) bez doświadczenia medytacyjnego (N = 226, tj. 25,4%), kontrolowane pod względem długości i częstotliwości praktykowania oraz zaburzeń. Przeprowadzona procedura walidacyjna wykazała, że polska adaptacja MINDSENS, tj. Kwestionariusz zaawansowania w uważności (Obserwowanie, Niereaktywność i Decentracja) charakteryzuje się dobrymi właściwościami psychometrycznymi pod względem rzetelności łącznej (0,74 ≤ CR ≤ 0,93) i zbieżnej (0,82 ≤ H ≤ 0,93), stabilności bezwzględnej (0,76 ≤ rtt ≤ 0,82), trafności wewnętrznej (model 3-czynnikowy z bifaktorem) oraz zewnętrznej. Kwestionariusz ten może więc być użytecznym narzędziem służącym do pomiaru zaawansowania w uważności w stosunku do osób z doświadczeniem medytacyjnym, a pochodzących zarówno z populacji klinicznych, jak i pozaklinicznych, w wieku od 15 do 72 lat.

Słowa kluczowe

uważność ; jakość praktykowania ; zaawansowanie w uważności ; walidacja ; kwestionariusz


Szczegóły
Bibliografia
Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Radoń, S. (2020). Kwestionariusz Zaawansowania W Uważności (polska adaptacja i walidacja) . Studia Psychologica: Theoria Et Praxis, 20(2), 21–36. https://doi.org/10.21697/sp.2020.20.2.02

Wskaźniki altmetryczneWydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP
O systemie