Autor - szczegóły

Wiąckiewicz, Debora Justyna, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska