Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

ks. dr Jarosław A. Sobkowiak, Poland

Z-ca redaktora naczelnego

prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland

Redaktor tematyczny

ks. dr Krzysztof Filipowicz, Poland

Redaktor językowy

dr Marta Jarosz, Poland

Rada naukowa

ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Poland

ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek, sdb, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, Poland

prof. Stefano Tarocchi, Florencja, Italy

ks. Prof. dr hab. Ignacy Bokwa, UKSW, Poland

prof. Nunzio Capizzi, Rzym, Italy

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP