Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Z-ca redaktora naczelnego

  1. prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Redaktor tematyczny

Redaktor językowy

Rada naukowa

  1. ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Teologiczny, Polska
  2. ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek, sdb, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny, Polska
  3. prof. Stefano Tarocchi, Florencja, Włochy
  4. prof. Nunzio Capizzi, Rzym, Włochy