O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Studia Theologica Varsaviensia (Online) ISSN 2956-5197

Czasopismo jest przypisane do następujących dyscyplin: filozofia, literaturoznawstwo, polonistyka, nauki socjologiczne, prawo kanoniczne, nauki biblijne, nauki teologiczne. Pismo składa się z następujących zasadniczych części: rozprawy i artykuły (prezentowanych tematycznie) oraz dział "Varia" zawierający inne artykuły naukowe.

Proces recenzji

Artykuł jest recenzowany przy zachowaniu anonimowości recenzentów.
Recenzent wypełnia formularz recenzji
Artykuł jest akceptowany w pełni, po odpowiednich poprawkach, lub nie nadaje się do druku.
Ostateczną decyzję podejmuje Kolegium Redakcyjne.

Harmonogram publikacji

Półrocznik, pierwotna wersja papierowa i online

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Recenzenci numerów w 2022 roku

dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSiZ
dr Agnieszka Barczyk-Sitkowska
o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
ks. prof. dr hab. Jan Górski
dr hab. Karolina Kochańczyk-Bonińska
ks. dr hab. Wiesław Kraiński, prof. UMK
ks. dr hab. Wiesław Łużyński, prof. UMK
dr Radosław Malinowski
dr. hab. Bartosz Nowakowski, prof. UPH
ks. dr hab. Piotr Piasecki, prof. UAM
dr Teresa Stankiewicz
dr hab. Mariusz Szajda, prof. AS
ks. prof. dr hab. Janusz Szulist
dr Maria Szymańska
ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. 7KUL
ks. dr Grzegorz Zieliński

Historia czasopisma

W roku 1954 powstała Akademia Teologii Katolickiej z połączenia Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1963 roku uzyskano pozwolenie na powstanie półrocznika Studia Theologica Varsaviensia, z którego pierwotnie korzystał również Wydział Filozofii Chrześcijańskiej (do roku 1965, kiedy utworzył własne pismo Studia Philosophiae Christianae). Pierwszym redaktorem został ks. prof. Marian Michalski. Obecnie funkcje tę od 2005 roku pełni ks. dr Jarosław A. Sobkowiak.

eISSN: 2956-5197
10.21697/stv

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.