Kontakt

Adres

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Teologiczny
ul. Dewajtis 5; 01-815 Warszawa

Osoba do kontaktu

Jarosław A. Sobkowiak
Wydział Teologiczny UKSW
Email: stv@uksw.edu.pl

Wsparcie techniczne

Elżbieta Sobczak
Email: e.sobczak@uksw.edu.pl