Wytyczne dla autorów

Materiały poszczególnych numerów są zasadniczo skupione wokół jednego tematu. Tematy poszczególnych numerów, są zatwierdzane przez Radę Programową (Zespół Redakcyjny).

Osoby pragnące umieścić swój artykuł, związany z tematem numeru, mogą odpowiednio wcześniej zgłosić do redakcji propozycję przygotowania odpowiedniego materiału.

Obok artykułów związanych z tematem numeru zamieszczamy inne artykuły dotyczące zagadnień teologicznych (Varia).

Można przesyłać artykuły nie związane z tematem numeru, które będą publikowane w Piśmie w zależności od miejsca. O ewentualnej decyzji przyjęcia do druku autor zostaje powiadomiony w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy.

Wszystkie artykuły publikowane w Piśmie są artykułami recenzowanymi. Skład recenzentów ustala Kolegium Redakcyjne.

Artykuły winny zawierać od 30 000 do 40 000 znaków. Recenzje i prezentacje nowości wydawniczych winny zawierać do 5000 znaków.

Redakcja nie wypłaca honorariów.

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.