Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.
Wytyczne dla autorów
Prawa autorskie
Polityka prywatności
 

Wytyczne dla autorów

Materiały poszczególnych numerów są zasadniczo skupione wokół jednego tematu. Tematy poszczególnych numerów, są zatwierdzane przez Radę Programową (Zespół Redakcyjny).

Osoby pragnące umieścić swój artykuł, związany z tematem numeru, mogą odpowiednio wcześniej zgłosić do redakcji propozycję przygotowania odpowiedniego materiału.

Obok artykułów związanych z tematem numeru zamieszczamy inne artykuły dotyczące zagadnień teologicznych (Varia).

Można przesyłać artykuły nie związane z tematem numeru, które będą publikowane w Piśmie w zależności od miejsca. O ewentualnej decyzji przyjęcia do druku autor zostaje powiadomiony w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy.

Wszystkie artykuły publikowane w Piśmie są artykułami recenzowanymi. Skład recenzentów ustala Kolegium Redakcyjne.

Artykuły winny zawierać od 30 000 do 40 000 znaków. Recenzje i prezentacje nowości wydawniczych winny zawierać do 5000 znaków.

Redakcja nie wypłaca honorariów.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP