Polityka deponowania

Polityka w sprawie deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopisma Studia Theologica Varsaviensia jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować:

1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach.

Usługa długoterminowej archiwizacji: Wydane numery Studia Theologica Varsaviensia są trwale przechowywane w Bibliotece Narodowej.

eISSN: 2956-5197
10.21697/stv

Wydawca
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.