Polityka deponowania

Polityka w sprawie deponowania różnych wersji materiałów przesłanych do redakcji czasopisma "STV" jest następująca: autorzy mogą bez żadnego embarga zdeponować:

1) przedłożoną, 2) zaakceptowaną oraz 3) opublikowaną wersję swoich artykułów w instytucjonalnych lub innych wybranych przez siebie repozytoriach. Polityka deponowania jest zarejestrowana na stronie „Baza wiedzy”.

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP