Polityka archiwizowania

Pliki elektroniczne z artykułami opublikowanymi w "Studia Theologica Varsaviensia" są archiwizowane długoterminowo w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej (serwis Polona).

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP