Autor - szczegóły

Ciećko, Szymon Krzysztof, UKSW, Polska