Autor - szczegóły

Bartocha, Waldemar

  • Vol 54, Nr 2 (2016) - Recenzje i Kronika
    Ks. Krzysztof Filipowicz (red.), ,,Chlubimy się nadzieją chwały Bożej” (Rz 5, 2). Księga dedykowana ks. prof. dr. hab. Janowi Decykowi
    Szczegóły  PDF