Autor - szczegóły

Szafrański, Adam A., Katedra Socjologii Kultury i Religii Instytut Socjologii KUL

  • Vol 14, Nr 1 (2016) - Recenzje
    Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, pod redakcją naukową Janusza Mariańskiego, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2015, ss. 975.
    Abstrakt  PDF