Rada Naukowa

prof. zw. dr hab. Józef Baniak (UAM)

prof. Dominique Bouchet (University of Southern Denmark, DK)

prof. zw. dr hab. Mirosław Chałubiński (UZ)

prof. Roberto Cipriani (Università Roma Tre, ITA)

prof. Dennis Erasga (De La Salle University, Filipiny)

ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański (em. KUL)

prof. zw. dr hab. Ewa Nowicka-Rusek (UW)

prof. zw. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (UG)

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Okrasa (UKSW)

prof. Yuriy Pachkovskyy (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, UKR)

prof. zw. dr hab. Grażyna Romańczuk-Woroniecka (UW)

prof. Abaher El Sakka (Birzeit University, Palestyna)

prof. Egon Spiegel (Universität Vechta, RFN)

prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (UŚ)

prof. zw. dr hab. Andrzej Wójtowicz (UKSW)

dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. ucz. (UMK)

dr hab. Leszek Korporowicz, prof. ucz. (UJ)

dr hab. Sławomir Łodziński, prof. ucz. (UW)

dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, prof. ucz. (UJK)

dr hab. Paweł Ruszkowski, prof. ucz. (CC)

dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. ucz. (UKSW)

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz. (UKSW)

dr hab. Beata Hoffmann (UW)

dr hab. Barbara Lewenstein (UW)

dr hab. Wojciech Misztal (UW)

dr hab. Marcelina Zuber (UWr)

dr Timothy Eccles (Nottingham Trent University)

dr Marcin Zarzecki (UKSW)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP