Kontakt

Instytut Nauk Socjologicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

Kolegium Redakcyjne "Uniwersyteckiego Czasopisma Socjologicznego / Academic Journal of Sociology"

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 015

01-938 Warszawa

e-mail: ucs@uksw.edu.pl

 

Główna osoba do kontaktu

Marcin Choczyński
dr
Instytut Nauk Socjologicznych UKSW

 

Wsparcie techniczne

LIBCOM
Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP