Zespół Recenzentów

2019

Mirosław Chałubiński – Uniwersytet Zielonogórski

Marek Czyżewski – Uniwersytet Łódzki

Anna Dziurny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dariusz Filip – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Andrzej Kasperek – Uniwersytet Śląski

Wojciech Klimski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Anna Królikowska – Uniwersytet Szczeciński

Maciej Krzywosz – Uniwersytet w Białymstoku

Marek Lisiecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Halina Mielicka-Pawłowska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Paweł Prüfer – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Magdalena Sitek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Maria Sroczyńska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ewa Stachowska – Uniwersytet Warszawski

Piotr Stawiński – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Małgorzata Such-Pyrgiel – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Remigiusz Szauer – Uniwersytet Szczeciński

Andrzej Wójtowicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Marcin Zarzecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Małgorzata Zawiła – Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Zduniak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP