Zespół Recenzentów

2022

Mariola Bieńko – Uniwersytet Warszawski

Leszek Buller – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Marcin Choczyński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Michał Dudek – Uniwersytet Jagielloński

Adam W. Jelonek – Uniwersytet Jagielloński

Katarzyna Kalinowska-Sinkowska – Collegium Civitas

Dariusz Karaś – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Martyna Kawińska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Piotr Komorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Anna Królikowska – Uniwersytet Szczeciński

Grzegorz Kubiński – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Justyna Kurtyka-Chałas – Uniwersytet Warszawski

Łukasz Kutyło – Uniwersytet Łódzki

Łucja Lange – Uniwersytet Łódzki

Marek Lasota – Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Maria Libiszowska-Żółtkowska – Uniwersytet Warszawski

Tomasz Łabuszewski – Instytut Pamięci Narodowej

Anna Matuchniak-Mystkowska – Uniwersytet Łódzki

Magdalena Matusiak-Frącczak – Uniwersytet Łódzki

Halina Mielicka-Pawłowska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Grzegorz Pyszczek – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Ewa Nowicka-Rusek – Collegium Civitas

Małgorzata Rajtar – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Karolina Reinhard – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Łukasz Remisiewicz – Uniwersytet Gdański

Maria Sroczyńska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ewa Stachowska – Uniwersytet Warszawski

Piotr Stawiński – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Maciej Bogdan Stępień – badacz niezależny

Marek S. Szczepański – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wojciech Świątkiewicz – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Krzysztof Wielecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Andrzej Wójtowicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Joanna Wróblewska-Skrzek – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

2021

 Józef Baniak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Mirosław Chałubiński – Uniwersytet Zielonogórski

Waldemar Czajkowski – Politechnika Śląska w Gliwicach

Franciszek Czech – Uniwersytet Jagielloński

Beata Hoffmann – Uniwersytet Wrocławski

Katarzyna Kalinowska – Collegium Civitas 

Wojciech Klimski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Tomasz Koper – badacz niezależny

Olga A. Kotowska-Wójcik – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Maciej Krzywosz – Uniwersytet w Białymstoku

Justyna Kurtyka-Chałas – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kinga Lendzion – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Artur Lipiński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sławomir Łodziński – Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Łęcki – Uniwersytet Śląski

Ewa Nowicka-Rusek – Collegium Civitas

Włodzimierz Okrasa – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Grzegorz Pyszczek – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Ryszard Radzik – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Wojciech Sadłoń – Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC

Henryk Skorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Krzysztof Wielecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Agnieszka Wołk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Andrzej Wójtowicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Joanna Wróblewska-Skrzek – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Artur Wysocki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Piotr Zawada – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

2020

Waldemar Czajkowski – Politechnika Śląska

Wojciech Klimski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Leszek Korporowicz – Uniwersytet Jagielloński

Janusz Mariański – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

Kateryna Novikova – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Grażyna Romańczuk-Woroniecka – Uniwersytet Warszawski

Maria Sroczyńska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Małgorzata Such-Pyrgiel – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Wojciech Świątkiewicz – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Krzysztof Wielecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Andrzej Wójtowicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Sławomir H. Zaręba – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Agnieszka Zduniak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Marcelina Zuber – Uniwersytet Wrocławski

 

2019

Mirosław Chałubiński – Uniwersytet Zielonogórski

Marek Czyżewski – Uniwersytet Łódzki

Anna Dziurny – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dariusz Filip – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Andrzej Kasperek – Uniwersytet Śląski

Wojciech Klimski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Anna Królikowska – Uniwersytet Szczeciński

Maciej Krzywosz – Uniwersytet w Białymstoku

Marek Lisiecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Halina Mielicka-Pawłowska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Paweł Prüfer – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Magdalena Sitek – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Maria Sroczyńska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ewa Stachowska – Uniwersytet Warszawski

Piotr Stawiński – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Małgorzata Such-Pyrgiel – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Remigiusz Szauer – Uniwersytet Szczeciński

Andrzej Wójtowicz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Marcin Zarzecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Małgorzata Zawiła – Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Zduniak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.