Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

dr hab. Tomasz Michał Korczyński, prof. uczelni (ORCID: 0000-0001-9449-1215)

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr Marcin Choczyński (ORCID: 0000-0002-6636-9025)

Członkowie Kolegium Redakcyjnego

ks. prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba - redaktor merytoryczny (ORCID: 0000-0001-7426-623X)

dr hab. Maria Sroczyńska, prof. uczelni - redaktor języka polskiego (ORCID: 0000-0003-2993-8820)

dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. uczelni - koordynator zewnętrznych baz danych (ORCID: 0000-0001-5435-1154)

dr Izabela Bukalska - redaktor języka angielskiego (ORCID: 0000-0001-7930-1700)

dr Martyna Kawińska - redaktor statystyczny (ORCID: 0000-0002-3525-8584)

Sekretarz Redakcji

mgr Magda Ostrowska (ORCID: 0000-0001-5002-2513)

Wydawnictwo Naukowe UKSW
ul. Dewajtis 5, domek nr 2
01-815 Warszawa
email: wydawnictwo@uksw.edu.pl
tel. +48 22 561 88 35
O platformie:
Copyright 2019 by UKSW
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP