Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

  1. Ks. prof. dr hab. Sławomir H. Zaręba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Socjologii

Zastępca Redaktora Naczelnego

  1. dr Marcin Zarzecki, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Członkowie Kolegium Redakcyjnego

  1. dr hab. prof. UKSW Maria Sroczyńska, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
  2. dr hab. prof. UKSW Krzysztof Wielecki, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
  3. dr hab. prof. UKSW Rafał Wiśniewski, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
  4. dr Anna Linek, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska

Redaktor statystyczny

  1. dr Paweł Matuszewski, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Redaktor językowy (język angielski)

  1. dr Izabela Bukalska, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Redaktor językowy (język polski)

  1. mgr Ewa Antoniak, UKSW, Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Sekretarz Redakcji

  1. dr Marcin Choczyński, UKSW, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Polska